KONFERANS HAKKINDA BİLGİ


KONFERANS HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KONFERANS HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KONFERANS HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KONFERANS HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KONFERANS HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Konfererenz, Sitzung, Tagung (f), Fr. Conférence (f), İng. Conference, lecture. İlim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek gâyesiyle yapılan uzun konuşma.

Bir hitap çeşidi olan konferans, bilgi verme esasına dayanmaktadır. Konferans, bir tezi veya görüşü, bir konuyu açıklamak için daha çok akademik yerlerde verilir. Konferans veren kimsede, bir hatîbin özelliklerinden ziyâde derin ve geniş malûmât, orijinal ve sağlam bir görüş sâhibi olması istenir. Konferansçı heyecanlı konuşmalar yapmak ve dinleyicileri galeyana getirmek yerine, onların merak ve araştırma, öğrenme arzusuna seslenen bir hatîptir. Konferansı nutuktan ayırd edemeyen hatipler, ekseriyâ hafif, hattâ gülünç bir tesir bırakırlar.

Milletlerarası konferans: Devletlerarası diplomatik münâsebetlerde, meselelerin görüşüldüğü bir toplantıdır. İlk defa 1592’de Conbrai kongresi adı altında böyle bir toplantı yapıldı ve on dokuzuncu yüzyıldan sonra daha da yaygınlaştı. Konferanslarla devletlerarası direkt anlaşmalar yapılabildiği için, resmî protokollerden ayrılmakta ve daha önemli bir yer tutmaktadır. İlk zamanlarda bu maksatla kongre terimi kullanılmış olup yirminci yüzyıldan îtibâren yerini konferansa bırakmıştır.

Konferansın yapılmasıyla ilgili yer, zaman, görüşülecek hususlar bir kâideye bağlı olmayıp, tarafların antlaşmalarıyle tesbit edilir. Konferanslar bâzan politik olanlar ve olmayanlar diye gruplandırılır. Politik olmayanlar da ayrıca yönetim, ekonomik, sosyal, kominikasyon, ilmî, eğitim ve kültürel konferanslar olarak alt gruplara ayrılır. Konferansla ilgili evraklar önceden delegelerce imzalanır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi