KONSER HAKKINDA BİLGİ


KONSER HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KONSER HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KONSER HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KONSER HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KONSER HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Konzert (n), Fr. Concer (m), İng. Concert. Bir grup müzisyen tarafından, bir dinleyici topluluğuna verilen müzik gösterisi. Gösteri, solistler tarafından icrâ ediliyorsa, buna “resital” denir.

Sosyal bir müessese olarak halka açık konserler ilk defa 18. yüzyılda, opera ve resital ile birlikte ortaya çıktı. Yirminci yüzyılda, radyo ve ses kayıt cihazlarının keşfine kadar Avrupa ve Amerika’da konserler yaygın şekilde verilmekteydi. Günümüzde de çeşitli konserler verilmekte ve kalabalık bir dinleyici kitlesi tarafından tâkib edilmektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi