KONSORSİYUM HAKKINDA BİLGİ


KONSORSİYUM HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KONSORSİYUM HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KONSORSİYUM HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KONSORSİYUM HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KONSORSİYUM HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Konsortium (n), Unternehmerverband (m), Fr. Consortium (m), İng. Consortium. Belli bir konuda, ortak menfaati olan ve genellikle kredi verenlerin (bankaların) teşkil ettiği iktisâdî bir grup. Milletlerarası kuruluşların ve hükümetlerin iktisâdî ve mâlî yardımları yürütmek için meydana getirdikleri birliklere de konsorsiyum denilmektedir.

1962 senesinde Türkiye’ye dış kredi sağlamak üzere çeşitli batılı ülkelerle, milletlerarası mâlî kuruluşların teşkil ettiği bir “Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu” kurulmuştur. Bu kuruluş Türkiye’nin üyesi bulunduğu Milletlerarasıİktisadi İşbirliği veGelişme Teşkilâtı çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Konsorsiyum, Türkiye’ye program, proje, borç tecili ve finansman kredileri vermektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi