Konut ve İşyeri Yangın sigorta primleri nasıl tespit edilir

Konut ve İşyerleri için yangın sigortaları son derece önem teşkil etmektedir. Konutların ve iş yerlerinin en sık yaşadığı felaketlerin başında yangınlar gelmektedir. Yangınların verdiği hasarlardan korunmak için yapılan sigorta ise yangın sigortasıdır. Yangın sigortalarında en önemli etkenlerden birisi de primlerdir. Primler sigorta şirketlerine ve kapsamına göre farklılıklar göstermektedir.

Yangın Sigortası’na prim tutarı sigorta şirketlerince tarifeye konu teminatlar hariç (deprem, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör) serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Ev yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde prim tutarı sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına ve satın alınan teminatların kapsamına bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir.
Yangın Sigortası’nda yangına ek olarak verilen deprem ve yanardağ püskürmesi ile grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör dışındaki diğer ek teminatlarda (sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, taşıt çarpması, kara, deniz ve hava taşıtları, kötü niyetli hareketler) prim tutarı sigorta şirketlerince serbestçe belirlenmektedir. Yangın Sigortası’na deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde ise İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimat hükümleri uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir