Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi


Başvuru evraklarının kabulünü müteakip, görevlendirme için temsilci planlamasının yapılması, görevlendirme yazısının hazırlanması ve personelin toplantıya katılması

Hizmet Hakkında Genel Bilgiler
Kurum Kodu
B144İLM00600000000
Sunan Kurum
Merkezi İdare
ANKARA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
Standart Dosya Planı
301000000
Hizmetten Yararlananlar
Özel Sektör
Ek Bilgiler
Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat
1. Mevzuat :
KOOPERATİFLER KANUNU. Kanun No:1163 Madde No :87)
Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumlar/Birimler
Merkezi İdare
ANKARA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Sunum Süreci ile İlgili Bilgiler
Başvuruda İstenen Belgeler
Dekont
1. Mevzuat
KOOPERATİFLER KANUNU. Kanun No:1163 Madde No:87)
Yönetim Kurulu Kararı
1. Mevzuat
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2010/1 NOLU GENELGESİ Kanun No: Madde No:B)
Dilekçe
1. Mevzuat
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2010/1 NOLU GENELGESİ Kanun No: Madde No:B)
Yetki Belgesi
1. Mevzuat
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2010/1 NOLU GENELGESİ Kanun No: Madde No:B)

İlk Başvuru Makamı

ANKARA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
İl Müdürlükleri
1. Mevzuat :
KOOPERATİFLER KANUNU. Kanun No :1163 Madde No :87

Paraf Listesi

Unvan 1
Şef
Unvan 1
Memur
Unvan 2
Şube Müdürü
İmza / Onay
İl Müdür Yardımcısı

Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar

Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar

Kurum :
Başvuru Sahipleri
Yazışma Amacı :
Tebligat/Bildirim Yapılması
1. Mevzuat :
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2010/01 NOLU GENELGESİ Kanun No : Madde No :B
Hizmetin Varsa Mevzuattaki Tamamlanma Süresi
Yok
Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi
4 saat
Yıllık İşlem Sayısı
3397
Hizmet Elektronik Olarak Sunuluyor mu
Hayır