Kötü Muamele Yasağı özgürlüğü nelerdir hakkında bilgi


İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 5., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. ve Anayasa?nın 17. maddelerinde işkence yasaklanmıştır.

Türk Ceza Kanunu 94. maddesi gereğince işkence bir suç olarak düzenlenmiştir. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi?nin 2. maddeleri gereğince: ?Ne savaş, ne iç istikrarsızlık koşulları, ne de başka herhangi bir olağanüstü durum işkenceyi haklı çıkaran bir gerekçe olamaz.?