KÖY İHTİYAR HEYETİ VE MUHTARLIK Mesleği hakkında bilgi


Köy ihtiyar heyeti ve muhtarlar; köyün ileri gelenleri ile yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler arasında hak ve sorumlulukların belirlenmesi de dahil, eski gelenekler ile belirlenmiş hukuki, idari ve törenlerle ilgili çeşitli görev ve sorumlulukları yürütürler.

Kapsanan görevler  şunlardır:

 

(a)         Topluluk veya köydeki haneler arasında, ortak arazinin ve diğer kaynakların kullanımının tahsisatını yapmak;

 

(b)         topluluğun veya köyün fazla ürünlerini toplamak ve bu ürünlerin dağıtımını yapmak;

 

(c)         topluluğun veya köyün üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları gidermek;

 

(d)         kural ve geleneklerin ihlali halinde verilecek cezalarla topluluğun veya köyün üyelerini disiplin altında tutmak;

 

(e)         doğum, evlilik, ölüm, hasat ve diğer geleneksel günlerle ilgili merasim işlerini yürütmek;

 

(f)          yerel veya bölgesel meclislerde topluluğun veya köyün temsilini yapmak;

 

(g)         devlet kuralları ve düzenlemeleri konusunda topluluğu veya köyü bilgilendirmek;

 

(h)         ilgili diğer görevleri yapmak;