Kranyofasiyal kemik vidası, biyobozunur olmayan


Plakaları kemiğe tutturmak için kemiğe vidalanarak veya doğrudan kemik parçalarının stabilizasyonunu sağlayarak kranyofasiyal kemik (maksilla ve/veya mandibula dahil) kırığı sabitlemesi için kullanılan küçük, steril, oluklu bir kafası olan dişli bir rod. Kimyasal olarak bozunmayan veya doğal vücut süreçleri ile absorbe olmayan [cerrahi çelik, titanyum (alaşım) gibi implant kalitesinde metal veya karbon fiber içerir] bir materyalden yapılmıştır. Cihaz kendi kendine delebilir veya kılavuz (yuva) açabilir. Kullanım alanları arasında orbital kırıkların ve kranyal sinüslerin etrafındaki kırıkların onarımı, pediyatrik rekonstüktif cerrahi ve kraniyotomi flep sabitlemesi yer alır.