KREDİ HAKKINDA BİLGİ


KREDİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KREDİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KREDİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KREDİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KREDİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kredit (m), Fr. Crédit (m), İng. Credit. Güven esâsına dayalı ödünç (karz) işlemi. Kredide ödünç, belli bir zaman süresiyle ve belli bir teminat karşılığı verilir. Bu ödüncün geri alınması tehlikesi bir risk unsurunu ortaya çıkarmaktadır. Dolayısiyle zaman, teminat ve risk, kredi şeklindeki bir ödünç vermenin temel unsurlarıdır.

Kredinin gâyesi, tasarrufların, yatırımların finansmanın da kullanılması olup, bu işlem banka sistemi tarafından yapılır. Krediler konularına göre sınaî, ticarî, ziraî ve mesken kredileri olarak teminatına göre açık ve teminatlı olarak veya üretim ve tüketim kredisi olarak ayrılabilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi