KSİLEN HAKKINDA BİLGİ


KSİLEN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KSİLEN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KSİLEN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KSİLEN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KSİLEN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Xylene, Fr. Xyléne, İng. Xylene. Benzenin dimetil türevleri olan üç organik bileşiğin ortak adı. C6H4 (CH3)2 kapalı formülü ile gösterilen bu izomerler metil gruplarının bağlandığı karbonlara göre o-ksilen, m-ksilen ve p-ksilen olarak adlandırılırlar.

Ksilenlerin başlıca kaynağı, kömür katranı ve petroldür. m-ksilen diğerlerine nispetle daha büyük yüzdelerde bulunur. Orto, meta ve para ksilenleri birbirinden ayırmak için ayrımsal damıtma ve kristallendirme işlemleri uygulanır.

Ksilenler uçak yakıtlarının bileşiminde yer alırlar. Boya, elyaf, laklar ve kauçuk endüstrisinde kullanılırlar.

Ksilen renksiz, kolayca alevlenebilen ve zehirli olan bir sıvıdır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi