Kullanıcı-Ağ Arabirimi ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


(User-to-Network Interface/UNI) fiziksel bağlantı tanımları, veri transferi, tıkanıklık yönetimi ile PVC’lerin (kalıcı sanal devre) yönetimini kapsamaktadır.