KULUNÇ HAKKINDA BİLGİ


KULUNÇ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KULUNÇ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KULUNÇ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KULUNÇ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KULUNÇ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Rhematische Gelenkkrankheit (f), Fr. Fibrositis, İng. Fibrositis. Kol, bacak ve gövdede sebebi tam açıklanmayan ağrılı durum. Tıp dilindeki ismi fibrositis olan kulunç, oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Sıklıkla boyun ve sırt ağrısı olarak karşımıza çıkar. Fakat adalenin bulunduğu her yerde bulunabilir.

Romatizmal şikâyetlerle gelen hastaların % 11 kadarını kulunçlu hastalar teşkil eder. Primer (birincil) fibrositiste sâdece ağrı vardır. Sekonder (ikincil) fibrositis ise, müzmin enfeksiyonların ve bağ dokusu hastalıklarının seyri esnâsında görülür. Sadece kulunç denince primer fibrositis anlaşılmaktadır.

Kulunç ağrısı, tetik nokta denen bâzı bölgelerde daha fazla duyulur. Tetik noktaya basmakla ağrı artar. Hareketsizlikle de ağrı artar. Hafif egzersizle ağrı azalır, ağır egzersizle artar.

Kulunç, psikosomatik bir hastalık olarak düşünülmekte ve şahsın psişik gerilim sonucu kasılmış adalelerini şuurlu olarak gevşetmemesi sebep olarak görülmektedir: Adale içinde sert düğümcükler ve şeritler ele gelir. Nodüllerin (düğümcükler) bulunduğu yerler, tetik noktalara uyar. Bu düğümcüklerin, adale içinde birikmiş olan sümüksü maddelere veya daha sık olarak yerleşmiş olan normal adale hücrelerine bağlı olarak meydana geldiği düşünülmektedir.

Kuluncun ağrı dışında hiçbir tehlikesi ve zararı yoktur. Hastaların bu yönden rahat olması gerekir. Tedâvide, lokal sıcak tatbikatı, sinir ve adale gevşetici ilâçlar kullanılır. Adaleyi hastanın şuurlu olarak gevşetmesini sağlayacak gevşeme egzersizleri belki de tedâvinin en önemli bölümünü teşkil eder. Elektronik akupunktur cihazı ile yapılacak uygulamalar da çok faydalıdır. Ayrıca halk arasında “şişe çekmek” diye bilinen uygulama da fayda sağlar.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi