KUMANLAR HAKKINDA BİLGİ


KUMANLAR HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KUMANLAR HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KUMANLAR HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KUMANLAR HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KUMANLAR HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Kıpçakların batıdaki adı. Türk asıllı olup beyaz tenli, sarı saçlı ve mâvi gözlü olduklarından “sarışınlık” vasıflarından dolayı Kıpçakları; Macarlar “Kun”, Bizanslılar “Kumonos”, Almanlar “Falben” diye adlandırmışlardır. Güney Rusya bozkırlarında hâkim olup, Tuna’ya kadar olan topraklara sâhib oldular. Kıpçak Türk lehçesine Avrupalılar “Kumanca” derler. Kırım’daki Alman râhipler ve İtalyan tüccarların yazdığı Codex Cumanicus Kumanca lügat ve ilâhî kitabıdır. Kumanca 15. yüzyıla kadar Macaristan ve Romanya’da konuşuldu. Hâlâ Kumanca coğrafî adlar mevcuttur. (Bkz. Kıpçaklar)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi