Küresel ısınma nedenleri sebepleri etkileri

KÜRESEL ISINMA ve ETKİLERİ

Küresel Isınma nedir?

Sera gazlarının atmosferde birikmesi ile yeryüzü ile yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarında sıcaklığın artması

Küresel İklim Değişimi nedir?

Küresel ısınmaya bağlı olarak, diğer iklim elemanlarının değişmesi

Güneş ışınları

CO2

CFCs

methane

nitrous oxide

Dış uzay

Atmosfer

Orman yangınları

Sera Etkisi

Sera Etkisi

Sera Gazları

Güneş Işığı

Yansıma

Yeryüzü

Atmosfer

(C02, Metan, Ozon, Kloroflorokarbon)

Başlıca Sera Gazları

Karbondioksit (CO2)
Metan (CH4)
Diazot monoksit(N2O)
Hidroflorokarbonlar (HFCs)
Perflorokarbonlar (PFCs )
Kükürt heksaflrid (SF6)

Sera Gazlarının Küresel Isınmadaki Payları

Karbondioksit 50

Kloroflorokarbonlar 17

Metan 13

Ozon 7

Azot oksitler 5

SERA GAZLARI ( % )

Dünyada Sera etkisi yaratan çevre sorunlarının;

%46’sı Enerji Tüketimi,

%24’ü Sanayi Faaliyetleri,

%18’i Ormansızlaşma,

%9’u Tarım

%3’ü de Diğer kaynakların

yarattığı emisyonlar nedeniyle oluşmaktadır.

Buradan anlaşılmaktadır ki; Dünyadaki çevre sorununun en önemli nedeni Enerji tüketimidir. Enerji üretim sistemlerinde kullanılan yakıt türüne bağlı olarak da çevre sorunları artmaktadır.

HAVA KİRLİLİĞİ;

Hava katmanlarında sera etkisine ve küresel ısınmaya yol açmaktadır.

Kaynakları

Sanayi
Ulaşım
Yakma

Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği

Sanayi tesislerinin

-Kuruluşunda yanlış yer seçimi,

-Baca filtresi, arıtma tesisi vb.

bulunmaması,

-Kaliteli yakıt kullanılmaması

hava kirliliğine sebep olmaktadır.

Yakma

(Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği)

-Düşük kalorili, kalitesiz yakıt kullanımı,

-Yanlış yakma tekniklerinin uygulanması

hava kirliliğine yol açmaktadır.

ULAŞIM

(Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği)

Motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları hava kirliliğinde önemli bir etkendir.

İçilebilir su kaynakları kirlenmekte ve azalmaktadır

3

Tarımda Hatalı Sulama Yöntemleri

Sanayileşmeye Bağlı Su İhtiyacının Artması

4

Ev İdaresinde ve Kentlerde Aşırı Su Tüketimi

5

Suların Kirletilmesi

6

Su kaynaklarının düzenli ve yeterli beslenememesi

7

Dünya Nüfusunun Hızla Artışı

Sulu Tarımın Artışı

1

2

Su Kaynaklarının Azalmasının Nedenleri

Yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesinin en büyük sebebi,

evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı ortama

verilmesidir.

Tarım İlaçları

Küresel İklim Değişikliğinin

Etkileri

Asit yağmurlarına sebep olmaktadır
Asit yağmurlarının zararları:

Su kirliliğine sebep olması ve sudaki canlıları olumsuz
etkilemesi
Ormanlar ve bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri
Toprağa ve topraktaki canlılara zarar vermesi

Tropikal kasırgaların sayısında ve kuvvetinde önemli artışlar,meteorolojik karakterli doğal afetlerin (don, ani ve kuvvetli yağış, dolu, yıldırım, fırtına, çığ v.b.) sayısında ve kuvvetinde önemli artışlar olacaktır.

Bilim adamları tarafından, geçen yıl Amerika’nın New Orleans Kentini

yerle bir eden Katrina gibi kasırgaların küresel ısınmadan kaynaklandığı ifade edildi.

Uzmanlar, deniz suyunun

ısınması sonucu kasırga sayısının son 35 yılda iki kat arttığını belirtiyor.

Kuraklıklara bağlı olarak

tarımsal verimlilikte önemli

azalmalar olacaktır.

Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler, Ormanların tahribi, mera ve çayırların bilinçsiz kullanımı ve aşırı otlatma toprak kirliliğine sebep olmaktadır.

TOPRAK KİRLİLİĞİ

Toprak, bitki örtüsünün beslendiği
kaynakların ana deposudur.
Canlıların devamını ve
verimliliğini sağlayan, toprağın üst
tabakasıdır.
1 cm. kalınlıktaki üst tabaka ancak
birkaç yüzyılda oluşabilmektedir.

Yükselen sıcaklara uyum sağlayan yeni tohumlar üretilmezse, tarımsal üretim düşecek ve kitlesel açlıklar baş gösterecektir.

Toprak kirliliği ve erozyon;
tarım ürünlerinin azalmasını ve çölleşmeyi beraberinde getirir.

EROZYON VE ÇÖLLEŞME

Erozyon: Toprağın bulunduğu yerden; yağışlar, sel suları, rüzgar, çığ vb. etkenlerle taşınması olayıdır.

Ülkemizde erozyon, Avrupa’dan 12, Afrika’dan 17 kat daha fazladır.

Ülkemizde erozyon sonucu her yıl 500 milyon ton verimli toprağımız kaybolmaktadır

ORMAN VE AĞAÇ

Küresel ısınma ile mücadelede en önemli silahlarımızdır…

1,7 kg Oksijen

CO

2

CO

2

CO

2

2,3 kg CO2

CO

2

Yetişkin bir ağaç 1 saatte

Sıcaklıklara bağlı olarak orman yangınları artmakta olup, uzmanlar bunun daha da hızlı artacağını savunuyorlar.

Ormanı Tahrip Eden Faktörler

Orman Yangınlarının Sebepleri

%48

Dikkatsizlik ve

tedbirsizlik

%48

Kasten

%4

Yıldırım ve

Doğal oluşumlar

İklim etkiler (ultraviyole, yer ozonu, hava kirliliği v.b.) nedenlerle sağlık problemlerinin oluşacaktır.

Konfor sıcaklıklarını sağlayarak sağlıklı kalabilmek amacı ile (soğutma, serinletme, ısıtma) yüksek enerji tüketimi

TÜRKİYE’DE NELER OLACAK?

ATO’nun hazırladığı rapora göre Türkiye küresel ısınmada riskli bölgeler arasında yer alıyor.
Türkiye’de kuraklaşma ve susuzluk artacak.

Son 70 yılda kaydedilen sıcaklık verilerine göre; Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklıkları artma eğiliminde. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri.

Dünya Yaban Hayatı Koruma Fonu raporuna göre Türkiye’de 40ºC mevsim normali sayılacak.
Akdeniz’de tarım alanı kalmayacak!

Yüksek
sıcaklıklarla birlikte
orman yangınları ve tarımsal hastalıklar artacak.

Küresel ısınma durdurulamazsa Türkiye’de kış mevsimi ortadan kalkacak!

Yağışlar azalınca başta GAP bölgesi olmak üzere baraj göllerinde seviye düşecek.

Isınmayla birlikte su akıntıları değişecek ve balıkların göç yolları bozulacak.

Küresel ısınma ile başlayan kuraklık 100 yıl içinde ülkemizi Kuzey Afrika’ya çevirecek.

Düzensiz, ani,
şiddetli yağışlar, seller, heyelanlar ve
hortumlar görülecek!

Deniz seviyesinin 2100 yılına kadar
100 cm yükselmesi bekleniyor.

Deniz seviyesindeki yükselmelerle birlikte kıyı şeridi, tarım alanları, plajlar ve limanlar kullanılamaz hale gelecek.

Van Gölü küresel ısınma durdurulamazsa kuruyacak ve bu halinden eser kalmayacak!..

Son 40 yılda Türkiye’de yaklaşık 1.300.000 hektar sulak alan
(3 Van Gölü)
yok oldu.