KUSKUTAGİLLER (CUSCUTACEAE) HAKKINDA BİLGİ


KUSKUTAGİLLER (Cuscutaceae) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KUSKUTAGİLLER (Cuscutaceae) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KUSKUTAGİLLER (Cuscutaceae) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KUSKUTAGİLLER (Cuscutaceae) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KUSKUTAGİLLER (Cuscutaceae) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

parazit, tek veya çok yıllık otsu bitkiler. Genellikle krolofilsiz tırmanıcı veya sürünücüdürler. Gövdeleri havstoryum adını alan emici veya sömürücü kökleriyle yeşil bir bitkiye yapışmışlardır. Yapraksızdırlar veya yaprakları pul şeklinde iyice körelmiş gibidir. Çiçekler demet hâlinde, çiçek ekseni üzerinde başak şeklinde toplanmıştır. Taç veya çanak yaprakları altta bir küp şeklinde birleşmiş olup, 4-5 lobludur. Çiçekler beyaz, kırmızımsı veya sarımsı renklerdedir. Familyanın bir cins (kuskuta) ve 150 civarında türü vardır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi