Kütahyadaki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri


DOKTOR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON, Doktor Fizik Tedavi Ve Rehabilitas
Karaca
Ali Paşa Mah -, -, 43020 Merkez, Kütahya
              274/2230355       
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DOKTORLARI, Fizik Doktoru
Yaradanakul
Saray Mah 3, Merkez, Kütahya
              274/2247881