Kütüphane Haftası hakkında bilgiler


1964 yılında Türk Kütüphaneler Derneği’ nin öncülüğünde Kütüphaneler Haftası kutlanmaya başlanmıştır. Bu haftanın temel amaçları şu şekildedir.

1. Kitap ve kütüphanenin yararını belirlemek.

2. Kütüphane kurma isteği uyandırmak,

3. Kütüphaneden yararlanmanın yollarını öğretmek,

4. Okuma alışkanlığı kazandırmak.

 

Öğrencilerde okuma zevki alışkanlığını geliştirmek kitap sevgisini attırmak onların kütüphanelerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla okullarda “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” ve “ Kütüphaneler Haftası” düzenlenir. Mart ayının son pazartesi günü başlar. Bu hafta 1948’den beri kutlanmaktadır.

Kütüphane; belirli bir düzene göre sınıflandırılmış,  süreli yayın (dergi, gazete)grafik, görsel ve işitsel belgelerin bir alanda bulunduğu yapı.

Devlet Kütüphaneleri: (Ankara Merkez Kütüphanesi / Bahçeli evler)

Üniversite Kütüphaneleri: Önemli Beyazıt Kütüphaneleri / İstanbul)

Vakıf Kütüphaneleri: Önemli Nuru Osmaniye/ İstanbul)

Özel Kütüphaneler: (Yıldız Kitaplığı/II. Abdülhamit)başlığı altında kütüphaneler vardır.

 

İLK VE BÜYÜK KÜTÜPHANELER

 

Dünyanın ilk kütüphanesi, İzmir ili Selçuk ilçesindeki Efes antik kentinde ortaya çıkmıştır.

Türklerin ilk kütüphanesi Selçuklu veziri Nizamü’l Mülk tarafından Nişabur’da kurulan Nizamiye Medresesi’ndeki kütüphanedir.

Fatih Sultan Mehmet, medreselerde kitaplıklar kurulmuştur.

Yavuz Sultan Selim; Ridaniye ve Merc-i Dabık seferlerinden birçok el yazması kitabı İstanbul’a getirmiştir.

1882 Beyazıt Devlet Kütüphanesi ilk kütüphanemizdir.

1912’de İzmir Milli Kütüphanesi kurulmuştur.

1934 yılında “Derleme Kanunu” çıkarılmış. 1948 yılında “Ankara  Milli Kütüphanesi” kurulmuştur.

Dünyanın en büyük kütüphanesi, Paris’teki “Bibliothegue Nationale” ( Bibliyotek Nasyanel)’dir.