KUZEY ATLANTİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KAİK) HAKKINDA BİLGİ


KUZEY ATLANTİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KAİK) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KUZEY ATLANTİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KAİK) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KUZEY ATLANTİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KAİK) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KUZEY ATLANTİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KAİK) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KUZEY ATLANTİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KAİK) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Varşova Paktının sona ermesi ve Sovyetler Birliğinin dağılması üzerine, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında, Rusya ve bu devletten ayrılan yeni Cumhûriyetlerle irtibâtı devam ettirmek, onları siyâsî reformlara ve yeni Avrupa yapılanmasına entegre etmek için kurulmuş olan teşkilât.

20 Aralık 1991 târihinde Bürüksel’de kurulması kararlaştırılan KAİK, 3 Mart 1992 târihinde kuruldu. 16 NATO ülkesi, 6 Doğu Avrupa Ülkesi, 3 Baltık Cumhûriyeti, Arnavutluk, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kırgızistan, Moldavya, Rusya, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna’nın üye olduğu teşkilât, büyükelçi düzeyinde periyodik olarak Brüksel’de toplanmaktadır. Silâhsızlanma, siyâsî, ekonomik, bilim ve bilgi teati komiteleri vardır.

Nükleer silâhların yayılmasının önlenmesi, stratejik silâhların azaltılması, nükleer silâhların yok edilmesi, savunma konuları gibi hususlarda faaliyet gösteren KAİK, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile askerî işbirliği için düzenli toplantılar, ikili veya çoklu temâslar, ziyâretler, seminerler düzenlemektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi