KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHÛRİYETİ HAKKINDA BİLGİ


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHÛRİYETİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHÛRİYETİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHÛRİYETİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHÛRİYETİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHÛRİYETİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

DEVLETİN ADIKuzey Kıbrıs Türk Cumhûriyeti


BAŞŞEHRİLefkoşe

NÜFÛSU176.000

YÜZÖLÇÜMÜ3555 km2

RESMÎ DİLİTürkçe

DÎNİMüslümanlık

PARA BİRİMİTürk lirası

Kıbrıs Adasının kuzey kesiminde kurulmuş bir Türk devleti. Güneyinde Kıbrıs Rum kesimi bulunmaktadır.

Rumların Türklere karşı başlattığı kıyım üzerine 1974 senesinde, Türk birlikleri Kıbrıs’a çıkartma yaptı. Türk birlikleri KKTC’nin bugünkü sınırını meydana getiren yere kadar ilerlediler. Ateşkes Antlaşmasının ardından yapılan ToplumlararasıGörüşmeler bir netice vermeyince, görüşmelere son verildi ve 15 Kasım 1983’te KKTC kuruldu ve Cumhurbaşkanlığına Rauf Denktaş seçildi.

Fizikî Yapı

Adanın kuzey kesiminde kurulan bu devlet toprakları içinde kalan Kuzey Dağları, Türkiye’nin Toros Dağlarının uzantısıdır. Bu dağların en yüksek yeri 1.019 m ile Beşparmak Dağıdır. Kuzey Dağları Morfu Körfezinden Andreas Burnuna kadar kıyıya paralel olarak uzanır. Güneyde Tradaslar ile Kuzey dağları arasında yer alan Meserya Ovası yer alır.

Kuzey kıyıları oldukça düz olup, girinti çıkıntılar azdır ve Magosa Körfezi, Güzelyurt Körfezi, Larnaka Körfezi gibi geniş körfezleri vardır. Başlıca akarsular Meserya Ovasını sulayan Çakıllıdere ve Kumludere’dir.

Tabiî Kaynakları

Bitki örtüsü: Akdeniz iklimi hüküm sürdüğü için bu iklimin bitki örtüsü olan maki, MeseryaOvasının dışında bütün araziyi kaplar. Beşparmak Dağlarının bir kısmı ormanlıktır. Bu ormanlar selvi, çam ve ardıç ağaçlarıyla kaplıdır.

İklim

Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları kurak ve sıcak, kışları yağışlı ve ılık geçer. Yüksek bölgelerde yıllık yağış miktarı 1.015 mm’yi bulurken, alçak bölgelerde bu miktar 510 mm’yi geçmez.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhûriyetinin nüfûsu 170.000’dir. Halkın hepsi Türk olup, Türkçe konuşur. Resmi dil Türkçedir. Halkın hemen hemen hepsi Müslümandır. Önemli şehirleri Magosa, Girne ve Güzelyurt’tur.

Eğitim: Türk eğitim sistemi uygulanmaktadır. Lise veya dengi okuldan sonra öğrenciler yüksek öğrenimlerini Türkiye’de sürdürmektedirler. Bunun yanında az sayıda yüksek öğrenim için İngiltere, Amerika ve diğer ülkelere gidenler de vardır.

Okuma yazma oranı yüzde 98 olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhûriyetinde okulsuz köy bulunmamaktadır.

Ekonomi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhûriyetinin ekonomisi tarıma ve turizme dayalıdır.

Tarım: Tarım ürünleri arasında en çok narenciye yetiştirilir. Bağcılık da çok gelişmiştir. Tarım ürünleri arasında patates, buğday, arpa ve sebze yer alır. Son yıllarda seracılık ve hayvancılık da gelişmiştir.

Sanâyi: Gelişmemiştir. Tekstil, mobilya ve ayakkabı gibi îmâlât sanâyii vardır.

Ticâret: Ticâretini Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Japonya ve birçok ülkelerle yapmaktadır. Avrupa ülkelerine Narenciye ve bağ ürünleri ile patates, Ortadoğu ülkelerine de canlı hayvan ihrâç edilmektedir.

Ulaşım: Deniz ve hava ulaşımı Türkiye bağlantılıdır. Şehirler arasında ulaşım asfalt yollarla sağlanmaktadır.

Siyâsî Hayat: Cumhûriyet ile yönetilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhûriyetinde 104 üyeli bir Millet Meclisi bulunmaktadır. Meclis üyeleri beş yılda bir seçilmektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi