Laboratuvar Cihaz Sarfları


GRUP ALT GRUP MALZEME ADI
CİHAZ SARFI KAN GAZI BHRAMS PCT CALIBRATÖR
CİHAZ SARFI KAN GAZI BHRAMS PCT CONTROL
CİHAZ SARFI KAN GAZI CA MEMBRANE KİT RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CALOMEL ELECTRODE ABL CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CALİBRATİON 1 SOLUTİON RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CALİBRATİON 2 SOLUTİON RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CALİBRATİON SOLUTİON 1 RADİOMETER ABL 600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CALİBRATİON SOLUTİON 2 RADİOMETER ABL 600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CALİBRATİON SOLUTİON PH 6,8 RADİOMETER ABL 500 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CALİBRATİON SOLUTİON PH 6.8  RADİOMETER ABL 5 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CALİBRATİON SOLUTİON PH 6.8  RADİOMETER ABL 505 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CALİBRATİON SOLUTİON PH 7,4 RADİOMETER ABL 500 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CALİBRATİON SOLUTİON PH 7.4 RADİOMETER ABL 5 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CALİBRATİON SOLUTİON PH 7.4 RADİOMETER ABL 505 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CL MEMBRANE KİT RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CLEANİNG SOLUTİON RADİOMETER ABL 5 VE OSM3 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CLEANİNG SOLUTİON RADİOMETER ABL 500 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CLEANİNG SOLUTİON RADİOMETER ABL 505 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CLEANİNG SOLUTİON RADİOMETER ABL 600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CLEANİNG SOLUTİON RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CLOTH CATCHER RADİOMETER ABL 500,505,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CLOTH CATCHER RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI CO2 CYLİNDER, DİSPOSABLE,RADİOMETER ABL 500,505,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI E1001 REFERENCE ELECTRODE ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI E788 PC02 ELECTRODE FOR ABL 7XX ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI E799 P02 ELECTRODE FOR ABL 7XX ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI FAN FİLTER RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI GAS CALİBRATİON 1 RADİOMETER ABL 5 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI GAS CALİBRATİON 1 RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI GAS CALİBRATİON 2 RADİOMETER ABL 5 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI GAS CALİBRATİON 2 RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI GASKET RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI GLUCOSE MEMBRANE KİT RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI INLET PROBE RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI INLET WASHER RADİOMETER ABL 500,505,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI K MEMBRANE KİT RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI LACTATE MEMBRANE KİT RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI MEMBRANE FOR E 808 RADİOMETER ABL 5,500,505,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI MEMBRANE FOR E202 RADİOMETER ABL 500,505,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI MEMBRANE FOR E303 RADİOMETER ABL 500,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI MEMBRANE FOR E404 RADİOMETER ABL 500,505,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI MEMBRANE FOR E505 RADİOMETER ABL 500,505,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI MEMBRANE FOR E909 RADİOMETER ABL 5,500,505,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI MEMBRANE FOR GLUCOSE RADİOMETER ABL 600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI MEMBRANE FOR LACTATE RADİOMETER ABL 600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI NA MEMBRANE KİT RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI PCO2 MEMBRANE KİT RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI PH ELECTRODE ABL CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI PO2 MEMBRANE KİT RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI PROTEİN REMOVER  RADİOMETER KAN GAZI CİHAZI TÜM MODELLERİ İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI PUMP TUBE ELECTRODE MODULE RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI PUMP TUBE FOR SOLUTİONS RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI PUMP TUBE FOR WASTE RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI PUMP TUBİNG OSM3 HEMOGLOBİN TAYİN CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI PUMP TURİNG RADİOMETER ABL 5,500,505,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI QUALICHECK 5 PLUS, LEVEL 1 RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI QUALICHECK 5 PLUS, LEVEL 2 RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI QUALICHECK 5 PLUS, LEVEL 4 RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI QUALICHECK PLUS, LEVEL 3 RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI REFERANCE MEMBRANE KİT RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI REFERENCE MEMBRANE RADİOMETER ABL 5 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI RİNSE 2 SOLUTİON RADİOMETER ABL 600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI RİNSE SOLUTİON  RADİOMETER ABL 5 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI RİNSE SOLUTİON OSM3 HEMOGLOBİN TAYİN CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI RİNSE SOLUTİON RADİOMETER ABL 500 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI RİNSE SOLUTİON RADİOMETER ABL 505 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI RİNSE SOLUTİON RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI SALT-BRİDGE 2 SOLUTİON RADİOMETER ABL 600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI SALT-BRİDGE SOLUTİON RADİOMETER ABL 505 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI SALT-BRİDGE SOLUTİON RADİOMETER ABL 505 CİHAZI İÇİN.
CİHAZ SARFI KAN GAZI TBH CALİBRATİNG SOLUTİON RADİOMETER ABL 500,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI THB CALİBRATİON SOLUTİON RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI THERMAL PAPER  RADİOMETER ABL 5 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI THERMAL PAPER RADİOMETER ABL 500,505,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI THERMAL PAPER RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI WASHER FOR INLET OSM3 HEMOGLOBİN TAYİN CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI WASTE CONTAİNER RADİOMETER ABL 500,505,600 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI KAN GAZI WASTE CONTAİNER RADİOMETER ABL 700 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI OSMOMETRE CLEANİNG SOLUTİON, OSMOMAT 0.50 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI OSMOMETRE CONNECTİON TUBE, OSMOMAT 0.50 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI OSMOMETRE EPPENDORF TÜP LOCKFİT DNAAZ-RNAAZ FREE(KAPAKLI) 0,5 ML
CİHAZ SARFI OSMOMETRE EPPENDORF TÜP LOCKFİT DNAAZ-RNAAZ FREE(KAPAKLI) 1,5 ML
CİHAZ SARFI OSMOMETRE EPPENDORF TÜPÜ 0,5 ML (1000 LİK PAKET)
CİHAZ SARFI OSMOMETRE MEMBRANE CUT-0FF 20.000, OSMOMAT 0.50 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI OSMOMETRE OSMOMAT 0,30 EPENDORF TÜPÜ
CİHAZ SARFI OSMOMETRE PLASTİC BOTTLE, OSMOMAT 0.50 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI OSMOMETRE PRECİSİON SYRİNGE, OSMOMAT 0.50 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI OSMOMETRE PRESSURE TRANSDUCER, OSMOMAT 0.50 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI OSMOMETRE SİLİCON SEPTA, OSMOMAT 0.50 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI OSMOMETRE TUBE NİPPEL FOR PERİS PUMP, OSMOMAT 0.50 CİHAZI İÇİN
CİHAZ SARFI SOLÜSYON NA-ELECTRODE COND.SOL TECNIKON OPERA MARKA OTOANALİZÖR İÇİN, 125 ML
CİHAZ SARFI TROMBOELASTOGRAFİ APTEM TROMBOELASTOGRAFİ REAKTİFİ, ROTEG 05 CİHAZ İÇİN
CİHAZ SARFI TROMBOELASTOGRAFİ CONTROL SOLUTİON, ROTEG 05 CİHAZ İÇİN
CİHAZ SARFI TROMBOELASTOGRAFİ EXTEM TROMBOELASTOGRAFİ REAKTİFİ, ROTEG 05 CİHAZ İÇİN
CİHAZ SARFI TROMBOELASTOGRAFİ FIBTEM TROMBOELASTOGRAFİ REAKTİFİ, ROTEG 05 CİHAZ İÇİN
CİHAZ SARFI TROMBOELASTOGRAFİ HEPTEM TROMBOELASTOGRAFİ REAKTİFİ, ROTEG 05 CİHAZ İÇİN
CİHAZ SARFI TROMBOELASTOGRAFİ INLEM TROMBOELASTOGRAFİ REAKTİFİ, ROTEG 05 CİHAZ İÇİN