Laboratuvar Medium Malzemeleri


MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ AMOKSİSİLİN+KLAVULANİK   ASİD
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ AMPİSİLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ AMPİSİLİN+SULBAKTAM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ AMİKASİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ AZLOSİLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ AZTREONAM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ AZİTROMİSİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ BACİTRASİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ BETA-LAKTAMAZ   DİSKİ
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ DOKSİSİKLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ ENOKSASİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ ERİTROMİSİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ ESBL   TANIMLAMA DİSKLERİ
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ FLEROKSASİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ FOSFOMİSİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ GENTAMİSİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ KARBENİSİLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ KLARİTROMİSİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ KLORAMFENİKOL
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ KLİNDAMİSİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ LEPTOSPİRA   ENRİCCHMENT EMJH
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ LEPTOSPİRA   ENRİCHMENT EMHJ BASAL MEDİUM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ LEVOFLOKSASİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ LOMEFLOKSASİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ LORAKARBEF
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ MEROPENEM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ METİSİLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ MEZLOSİLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ MOKSALAKTAM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ MUHTELİF
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ MİNOSİKLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ NAFSİLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ NALİDİKSİK   ASİT
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ NETİLMİSİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ NORFLOKSASİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ NOVOBİOSİN   DİSK
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ NİTROFURANTOİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ NİTROSEFİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ OFLOKSASİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ OKSASİLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ OPTAKİNİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ PENİSİLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ PENİSİLİN/STREPTOMİSİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ PİPERASİLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ PİPERASİLİN+TAZOBAKTAM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ RİFAMPİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ S-GAL   LB AGAR 500 ML
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFAKLOR
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFALOTİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFAMANDOL
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFAZOLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFEPİM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFETAMET
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFMETAZOL
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFOKSİTİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFONİSİT
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFOPERAZON
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFOPERAZON+SULBAKTAM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFOTAKSİM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFOTETAN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFPODOKSİM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFPROZİL
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFTAZİDİM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFTRİAKSON
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFTİBUTEN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFTİZOKSİM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFUROKSİM   AKSETİL
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFUROKSİM   SODYUM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SEFİKSİM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ STREPTOMİSİN   DİSKİ
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SULFONAMİDLER
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SİNOKSASİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ SİPROFLOKSASİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ TETRASİKLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ TETRASİKLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ TEİKOPLANİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ TOBRAMİSİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ TRİMETOPRİM
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ TRİMETOPRİM+SULFAMETOKSAZOL
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ TİKARSİLİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ TİKARSİLİN+KLAVULANİK   ASİT
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ VAKOMİSİN
MEDIUM ANTİBİYOTİK   DİSKLERİ İMİPENEM
MEDIUM GENEL
MEDIUM GENEL AAENT   BROTH
MEDIUM GENEL AB   İNSAN SERUMU
MEDIUM GENEL ADC   SUPPLEMENT
MEDIUM GENEL AGAROZ   MULTİPURPOSE (MOLECULER GRADE)
MEDIUM GENEL AGAROZ   WİDE RANGE/ROUTİNE
MEDIUM GENEL AGUEOUS   MOUNTİNG MEDİUM
MEDIUM GENEL AMCEL   GROW MEDİUM COMPLETE.
MEDIUM GENEL AMNİOMED   MEDYUM
MEDIUM GENEL AMNİON   VE CVS İÇİN HAZIR MEDİUM
MEDIUM GENEL AMNİON   VE CVS İÇİN SUPLEMANLI MEDİUM
MEDIUM GENEL AMİES   TRANSPORT BESİYERİ AMNİYOTİK SIVI VE CVS HÜCRE KÜLTÜRÜ  90 ML/ŞİŞE+10 ML/ŞİŞE
MEDIUM GENEL ANAERO-GEN  KURU SİSTEM OKSİJENSİZ ORTAM DÜZENLEYİCİ
MEDIUM GENEL ANAEROP-İDENTİFİKASYON   DISKLERİ
MEDIUM GENEL ANTİBAKTERİYAL   YAPRAK PASPAS
MEDIUM GENEL ANTİBİYOTİK   DİSKİ, BOŞ
MEDIUM GENEL ATMOSFER   DÜZENLEYİCİ KURU SİSTEMLE ANAEROBİK ORTAM (3,5 LT.LİK JAR İÇİN)
MEDIUM GENEL BACTO   PEPTON
MEDIUM GENEL BAKTERİ   İDENTİFİKASYON SİSTEMİ
MEDIUM GENEL BAKTERİYOLOJİK   AGAR
MEDIUM GENEL BASİTRASİN  0.04 U
MEDIUM GENEL BEAF   EXTRAT  (ET ÖZETİ)
MEDIUM GENEL BEEF   EXTRACT POWDER 500 G
MEDIUM GENEL BLASTOSIST   DONDURMA
MEDIUM GENEL BLASTOSİST   ÇÖZME
MEDIUM GENEL BOYALI   PREPATI KAPAMA MEDİUMU
MEDIUM GENEL BRAİN   HEART İNFUSİON AGAR
MEDIUM GENEL BRAİN   HEART İNFUSİON BROTH
MEDIUM GENEL BRUCELLA   AGAR
MEDIUM GENEL BRUCELLA   BROTH
MEDIUM GENEL BRİLLANT   GREEN AGAR
MEDIUM GENEL BURKHOLDERİA   CEPACİAE MEDİUM (BC)
MEDIUM GENEL BURKHOLDERİA   CEPACİAE İÇİN SELEKTİF SUPPLEMENT
MEDIUM GENEL BİKARBONATLI   EMBRİYO KÜLTÜR MEDİUMU
MEDIUM GENEL BİKARBONATLI   EMBRİYO KÜLTÜR MEDİUMU BİKARBONAT TAMPONLU, STERİL, İNKÜBASYONDAN SONRA   KULLANIMA HAZIR
MEDIUM GENEL BİLE   ESCULİN AGAR
MEDIUM GENEL BİO   AMF 1+ SUPPLEMENT MEDİUM AMNİYOTİK SIVI VE CVS HÜCRE KÜLTÜRÜ
MEDIUM GENEL C.DİFFİCİLE   AGAR
MEDIUM GENEL C.DİFFİCİLE   AGAR SUPPLEMENT
MEDIUM GENEL C.L.E.D   AGAR WİTH ANDRADE İNDİCATOR 500 G
MEDIUM GENEL CAMPYLOBACTER   FREEZE DRİED GROWTH SUPPLEMENT (1VİAL 500 ML İÇİN)
MEDIUM GENEL CAMPYLOBACTER   FREEZE DRİED SELECTİVE SUPPLEMENT (1VİAL 500 ML İÇİN)
MEDIUM GENEL CARY   BLAİR TRANSPORT BESİYERİ
MEDIUM GENEL CASEİN   PEPTONE
MEDIUM GENEL CETRİ   MİDE AGAR
MEDIUM GENEL CHANG   D MEDYUM  AMNİYOTİK SIVI VE CVS HÜCRE   KÜLTÜRÜ
MEDIUM GENEL CHANG   MF MEDYUM  PERİFERİK VE FETAL KAN   KÜLTÜRÜ
MEDIUM GENEL CHROMOSOME   KIT M KEMİK İLİĞİ KÜLTÜRÜ 100 ML/ŞİŞE
MEDIUM GENEL CHROMOSOME   MEDİUM A
MEDIUM GENEL CHROMOSOME   MEDİUM B
MEDIUM GENEL CIN   AGAR
MEDIUM GENEL CLARK   LUBS BESİYERİ
MEDIUM GENEL CLED   AGAR
MEDIUM GENEL CNA   AGAR
MEDIUM GENEL COLOMBİA   AGAR
MEDIUM GENEL COOCED   MEAT MEDİUM
MEDIUM GENEL COXY   BLAİR MEDİUM
MEDIUM GENEL CRYO   MATRİX (TISSUE  FREEZİNG MEDİUM)
MEDIUM GENEL CZAPEK   DOX AGAR
MEDIUM GENEL DEOXEYCHOLCLE   CİTRATE AGAR
MEDIUM GENEL DERMATOFİT   TEST MEDİYUM
MEDIUM GENEL DF
MEDIUM GENEL DNA
MEDIUM GENEL DNASE   TEST AGAR
MEDIUM GENEL DNAZ   AGAR-TOLUİDİNE BLUE
MEDIUM GENEL DUBOS   OLEİC AGAR BASE
MEDIUM GENEL DUBOS   OLEİC ALBUMİN KOMPLEKS
MEDIUM GENEL DULBECCO’S   BALANCED SALT SOLUTİON
MEDIUM GENEL EKÜVYON,   AMİES TAŞIMA VASATLI, STERİL
MEDIUM GENEL EKÜVYON,   CARY BLAİR TAŞIMA VASATLI, STERİL
MEDIUM GENEL EKÜVYON,   STUART TAŞIMA VASATLI, STERİL
MEDIUM GENEL EKÜVYON,   TAŞIMA VASATSIZ, STERİL, KAPAKLI KİLİTLİ TÜPTE
MEDIUM GENEL EKÜVYON,   TAŞIMA VASATSIZ, STERİL, PLASTİK ÇUBUKLU-TEKLİ PAKET, TÜPSÜZ
MEDIUM GENEL EMB   AGAR
MEDIUM GENEL EMBRİYO   DONDURMA MEDİUMU
MEDIUM GENEL EMBRİYO   KÜLTÜRÜ İÇİN MİNERAL YAĞ STERİL, İNKÜBASYONDAN SONRA KULLANIMA HAZIR
MEDIUM GENEL EMBRİYO   TRANSFER MEDİUMU
MEDIUM GENEL EMBRİYO   TRANSFER MEDİUMU BİKARBONAT TAMPONLU, STERİL, İNKÜBASYONDAN SONRA KULLANIMA   HAZIR
MEDIUM GENEL EMBRİYO   ÇÖZME MEDİUMU
MEDIUM GENEL ENDO   AGAR
MEDIUM GENEL ENTEROCOCCOSEL   AGAR
MEDIUM GENEL ENTEROCOCCOSEL   BROTH
MEDIUM GENEL EOSİN-Y   (%99) SOLÜSYON
MEDIUM GENEL ESCULİN
MEDIUM GENEL EXTRAİT   DEVİANDE(ET ÖZETİ)
MEDIUM GENEL FOLLİKÜL   ASPİRASYON MEDİUMU HEPES VEYA MOPS TAMPONLU, STERİL, KULLANIMA HAZIR
MEDIUM GENEL FOYTON
MEDIUM GENEL FURAZOLIDON   DISKI
MEDIUM GENEL FURAZOLİDON   100 MG 10 ML/ŞİŞE
MEDIUM GENEL GC   AGAR
MEDIUM GENEL GC   AGAR BASE AGAR
MEDIUM GENEL GELATİN   PEPTON
MEDIUM GENEL GELATİNE
MEDIUM GENEL GELOSE   CHAPMAN AGAR
MEDIUM GENEL GENTAMİSİN
MEDIUM GENEL GLYCEROL
MEDIUM GENEL GLİKOZ
MEDIUM GENEL GN   BROTH
MEDIUM GENEL HAEMOPHİLUS   TEST MEDİUM BASE
MEDIUM GENEL HAEMOPHİLUS   TEST MEDİUM ZENGİNLEŞTİRİCİ
MEDIUM GENEL HAMS   F 10 MEDYUM HÜCRE KÜLTÜRÜ
MEDIUM GENEL HANKS   BALANCED SALTS (SOLUSYON) HÜCRE KÜLTÜRÜ 100 ML/ŞİŞE
MEDIUM GENEL HEKTOEN   ENTERİK AGAR
MEDIUM GENEL HELİCOBACTER   SELECTİVE  MEDİA 9 CM PETRİDE HAZIR   DÖKÜLMÜŞ
MEDIUM GENEL HELİCOBACTER   SELECTİVE  SUPPLEMENT
MEDIUM GENEL HEPES/MOPS   LU EMBRİYO KÜLTÜR MED.
MEDIUM GENEL HEPES/MOPS   LU EMBRİYO KÜLTÜR MED. HEPES VEYA MOPS TAMPONLU, STERİL, KULLANIMA HAZIR
MEDIUM GENEL HIZLI   OTOMATİK KONTROLÜ ÜREME SİSTEMİ (PRİZANAMİD İÇEREN)
MEDIUM GENEL HIZLI   OTOMOTİK KONTROLÜ ÜREME SİSTEMİ (MYCOBACTERİ)
MEDIUM GENEL HYALURONİDASE   80 YA DA 800 IU/ML DİLÜSYONDA
MEDIUM GENEL HİM
MEDIUM GENEL HİPOXANTHİNE
MEDIUM GENEL HİSTOPAQUE-1077
MEDIUM GENEL KEMİK   İLİĞİ MEDİUMU
MEDIUM GENEL KOLŞEMİD   10 MG/ML
MEDIUM GENEL KOYUN   KANLI AGAR, STERİL, %5 9 CM PETRİDE HAZIR DÖKÜLMÜŞ
MEDIUM GENEL KROM   -NİKEL ÖZEL (1 UL 5 UL 10 UL )
MEDIUM GENEL KROMOJEN   AGAR
MEDIUM GENEL KROMOJEN   AGAR (İDRAR KÜLTÜRÜ İÇİN) 9 CM PETRİDE HAZIR DÖKÜLMÜŞ
MEDIUM GENEL L-CYSTEİNHYDROCHLORİD   MONOHYDRAT
MEDIUM GENEL L-GLUTAMİN   SOLÜSYONU 200 ML (29.2 MG/ML)
MEDIUM GENEL LACTOSE   MONOHYDRADE
MEDIUM GENEL LAKTOZ
MEDIUM GENEL LB   BROTH
MEDIUM GENEL LEATELBUMİNHYDRLYSALE
MEDIUM GENEL LEGİONELLA   CYE AGAR BASE
MEDIUM GENEL LEGİONELLA   SUPPLEMENT
MEDIUM GENEL LESİTİN
MEDIUM GENEL LÖWENSTEİN-JENSEN   BESİYERİ
MEDIUM GENEL LİSTERİA   ENRİCHMENT BROTH
MEDIUM GENEL LİZİN
MEDIUM GENEL LİZİN   İRON AGAR
MEDIUM GENEL MAC   CONCEY SORBİTOLLU
MEDIUM GENEL MAC   CONKEY AGAR
MEDIUM GENEL MAELLER   PECARBOXYLASE BROTH
MEDIUM GENEL MALONAT   BROTH
MEDIUM GENEL MALT   AGAR
MEDIUM GENEL MANNİTOL   SALT AGAR
MEDIUM GENEL MANTAR   İDENTİFİKASYON VE ANTİBİYOGRAM SİSTEMİ
MEDIUM GENEL MAYA   ÖZETİ
MEDIUM GENEL MEAT   EXTRACT
MEDIUM GENEL MENADİONE
MEDIUM GENEL MGIT   BESIYERI (PYRAZINAMID IÇEREN)
MEDIUM GENEL MISIR   UNLU JELOZ
MEDIUM GENEL MOELLER   DEKARBOKSİLAZ BASE
MEDIUM GENEL MR-VP   BROTH
MEDIUM GENEL MRSA   AGAR
MEDIUM GENEL MUELLER   HİNTON BROTH
MEDIUM GENEL MUELLER-HİNTON   AGAR
MEDIUM GENEL MUHTELİF   ANTİBAKTERİYEL E TESTLER
MEDIUM GENEL MUHTELİF   ANTİBİYOTİK DİSKLERİ
MEDIUM GENEL MYCOLOGİCAL   AGAR(SABORA İÇİN)
MEDIUM GENEL MÜHTELİF   E TEST
MEDIUM GENEL MİDDLEBROK   7H12 BROTH BASE 500 G
MEDIUM GENEL MİDDLEBROOK   7H10  MEDİUM
MEDIUM GENEL MİDDLEBROOK   7H11  MEDİUM
MEDIUM GENEL MİDDLEBROOK   7H9  MEDİUM
MEDIUM GENEL MİDDLEBROOK   7H9 S MEDİUM
MEDIUM GENEL MİDDLEBROOK   OADC ENRİCHMENT (12X20)
MEDIUM GENEL MİKROBANK   BONCUKLU BAKTERİ SAKLAMA BESİYERİ
MEDIUM GENEL MİO   MEDİUM AGAR
MEDIUM GENEL NAP
MEDIUM GENEL NEO   PEPTONE
MEDIUM GENEL NOBEL   AGAR
MEDIUM GENEL NU-SİEVE   AGAR
MEDIUM GENEL NUTRİENT   AGAR
MEDIUM GENEL NUTRİENT   BROTH
MEDIUM GENEL NYSTATİN
MEDIUM GENEL NİACİN   TEST STRİP (VEYA DİSK)
MEDIUM GENEL OADC   SUPPLEMENT
MEDIUM GENEL OAT   MEAL AGAR
MEDIUM GENEL OF   BASAL MEDİUM
MEDIUM GENEL ONPG   DİSK
MEDIUM GENEL OOSİT   DONDURMA MEDİUMU
MEDIUM GENEL OOSİT   ÇÖZME MEDİUMU
MEDIUM GENEL OTOMATİK   ÜREME KONTROLLÜ KAN KÜLTÜR SİSTEMLERİ 50 DİSK/KARTUŞ
MEDIUM GENEL OTOMATİK   ÜREME KONTROLLÜ KAN KÜLTÜR SİSTEMLERİ AEROP ŞİŞE
MEDIUM GENEL OTOMATİK   ÜREME KONTROLLÜ KAN KÜLTÜR SİSTEMLERİ ANAEROP ŞİŞE
MEDIUM GENEL OTOMATİK   ÜREME KONTROLLÜ KAN KÜLTÜR İÇİN MYCOSİS ICF BESİYERİ
MEDIUM GENEL OTOMATİK   ÜREME KONTROLLÜ KAN KÜLTÜRÜ İÇİN PEDİATRİK BESİYERİ
MEDIUM GENEL OTOMATİK   ÜREME KONTROLLÜ KAN KÜLTÜRÜ ŞİŞESİ
MEDIUM GENEL OTOMATİK   ÜREME KONTROLLÜ MİKOBAKTERİ HIZLI ÜRETİM SİSTEMİ
MEDIUM GENEL PANTA
MEDIUM GENEL PATATES   DEKSTROZ AGAR
MEDIUM GENEL PENICILLIN-   STREPTOMYCIN  PEN 10.000 U/ML, STREP 10   MG/ML
MEDIUM GENEL PENICILLIN-STREPTOMY  CIN-AMPHOTERICIN PEN 10.000 U/ML, STREP 10   MG/ML, AMP 0.025 MG/ML 20 ML/ŞİŞE
MEDIUM GENEL PEPTONE
MEDIUM GENEL PERIPHERAL   BLOOD KARYOTYPING MEDYUM PERİFERİK VE FETAL KAN KÜLTÜRÜ
MEDIUM GENEL PHYTOHEMAGLUTİNİN   -L  LİYOFİLİZE, 1.2 MG PROTEİN
MEDIUM GENEL PHYTOHEMAGLUTİNİN   -M LİYOFİLİZE 500 ML
MEDIUM GENEL PPLN   AGAR
MEDIUM GENEL PROTEAZ   PEPTON
MEDIUM GENEL PROTEUS   PEPTON
MEDIUM GENEL PSEUDOMONAS   AGAR
MEDIUM GENEL PVP   %7-10 PVPSOLÜSYONU, (+4) DERECEDE MUHAFAZA
MEDIUM GENEL PYR   TESTİ
MEDIUM GENEL QUANTUM   3-21(MEDYUM) AMNİYOTİK SIVI VE CVS HÜCRE KÜLTÜRÜ
MEDIUM GENEL QUANTUM   PBL
MEDIUM GENEL RAPPAPORT   VASİLİADON MEDİUM MODİFİCATİON
MEDIUM GENEL RC   AGAR
MEDIUM GENEL RPMI   1640 ( TOZ )
MEDIUM GENEL RPMI   1640 MEDIUM SIVI  L-GLUTAMİNLİ,   BİKARBONATSIZ, 25 MMOL HEPES Lİ
MEDIUM GENEL RPMI   1640 MEDYUM  HÜCRE KÜLTÜRÜ
MEDIUM GENEL S-GAL   LB AGAR 500 ML
MEDIUM GENEL SABOURAUD   DEKSTROZ AGAR
MEDIUM GENEL SABOURAUD   DEKSTROZ BROTH
MEDIUM GENEL SCHAEDLER   AGAR
MEDIUM GENEL SCHAEDLER   BROTH
MEDIUM GENEL SEAHAROSE
MEDIUM GENEL SELENİT   BROTH
MEDIUM GENEL SIRE
MEDIUM GENEL SIRE   ANTİBİYOGRAM KİTİ
MEDIUM GENEL SKİM   MİLK POWDER
MEDIUM GENEL SODYUM   AGAR
MEDIUM GENEL SODYUM   KLORÜR NACL (0,85 % MEDİUM) 2 ML KİT 50 TEST/KİT
MEDIUM GENEL SPECİAL   AGAR
MEDIUM GENEL SPEM   AYIRMA ÇÖZELTİSİ
MEDIUM GENEL SPERM   DONDURMA MED.
MEDIUM GENEL SPERM   DONDURMA MED.
MEDIUM GENEL SPERM   GRADİENT SOLUSYONU
MEDIUM GENEL SPERM   GRADİENT SOLUSYONU %100 LÜK STOK, STERİL, KULLANIMA HAZIR SOLUSYON
MEDIUM GENEL SPERM   YIKAMA MEDİUMU
MEDIUM GENEL SPERM   YIKAMA MEDİUMU STERİL, KULLANIMA HAZIR SOLUSYON
MEDIUM GENEL SPERM   YIKAMA ÇÖZELTİSİ
MEDIUM GENEL SS   AGAR
MEDIUM GENEL SSPE   20 X
MEDIUM GENEL STANDART   SUŞ ;VİBRİO CHOLERAE
MEDIUM GENEL STANDART   SUŞ CAMPYLOBACTER JEJUNİ ATCC 33291
MEDIUM GENEL STANDART   SUŞ CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE  ATCC   9689
MEDIUM GENEL STANDART   SUŞ SALMONELLA ENTERİTİDİS ATCC13076
MEDIUM GENEL STANDART   SUŞ; AEROMONAS HYDROPHİLA ATCC 7965
MEDIUM GENEL STANDART   SUŞ; HELİCOBACTER PYLORİ ATCC 43504
MEDIUM GENEL STANDART   SUŞ; YERSİNİA ENTEROCOLİTİCA ATCC 9610
MEDIUM GENEL STANE+Z   BARTLEY MEDİUM
MEDIUM GENEL STERİL   %5 KOYUN KANLI AGAR PETRİDE
MEDIUM GENEL STERİL   DİSTİLE SU
MEDIUM GENEL STERİL   ÇİKOLATAMSI AGAR PETRİDE
MEDIUM GENEL SYNROSET   KEMİK İLİĞİ KÜLTÜRÜ 50 TEST/KİT
MEDIUM GENEL SİMMONS   CİTRATE AGAR
MEDIUM GENEL THİOGLYCOLATE   (FLUİD) MEDİUM
MEDIUM GENEL THİOGLYCOLATE   AGAR
MEDIUM GENEL THİOGLYCOLATE   SIVI
MEDIUM GENEL TRANSPORT   BESİYERİ
MEDIUM GENEL TRYPTONE
MEDIUM GENEL TRYPTOSE
MEDIUM GENEL TRİPLE   SUGAR IRON AGAR (TSİ AGAR)
MEDIUM GENEL TRİPTİC   SOY BROTH
MEDIUM GENEL TRİS-TRİSMA   BASE
MEDIUM GENEL TSA   (TRİPTİK SOY AGAR)
MEDIUM GENEL TWEEN   80 (NA POLYSORBONATE)
MEDIUM GENEL TİROZİN
MEDIUM GENEL UREA   AGAR
MEDIUM GENEL UREA   BROTH BASE
MEDIUM GENEL V   FAKTÖRÜ
MEDIUM GENEL VANCOMYCİNE   DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) AGAR BASE
MEDIUM GENEL VANCOMYCİNE   DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) BROTH BASE
MEDIUM GENEL VP   MEDİUM
MEDIUM GENEL WİLKİNG   CHAL GREEN
MEDIUM GENEL WİLKİNS   CHAL GREEN
MEDIUM GENEL X   FAKTÖRÜ
MEDIUM GENEL X+V   FAKTÖRÜ
MEDIUM GENEL XANTHİNE
MEDIUM GENEL YEAST   EXTRACT
MEDIUM GENEL YEAST   EXTRACT PEPTONE DEXTROSE
MEDIUM GENEL YEAST   EXTRACT.
MEDIUM GENEL YERSINIA   SELECTIVE SUPLEMENT
MEDIUM GENEL YERSİNİA   CIN AGAR
MEDIUM GENEL YERSİNİA   SELEKTİVE AGAR
MEDIUM GENEL ÇUKULATA   AGAR, STERİL 9 CM PETRİDE HAZIR DÖKÜLMÜŞ
MEDIUM GENEL ÖZEL   DETERJAN 7X  GAMET VE EMBRİYO TOKSİK   ÖZELLİKTE OLMAYAN
MEDIUM KÜLTÜR AEC   KROMOJEN
MEDIUM KÜLTÜR BLASTOSIST   DONDURMA.
MEDIUM KÜLTÜR BRDU
MEDIUM KÜLTÜR COLLAGENASE-B
MEDIUM KÜLTÜR DMEM   F-12 (1:1)
MEDIUM KÜLTÜR DNAASE   I GRADE II
MEDIUM KÜLTÜR FETAL   BOVİNE SERUM
MEDIUM KÜLTÜR FETAL   CALF SERUM
MEDIUM KÜLTÜR HRP   KİT  100 ML/ŞİŞE
MEDIUM KÜLTÜR L-GLUTAMİNE
MEDIUM KÜLTÜR MEM   MEDİUM
MEDIUM KÜLTÜR MİNERAL   OİL
MEDIUM KÜLTÜR NON   ESENTİAL AMİNO ASİT
MEDIUM KÜLTÜR PAP   PEN
MEDIUM KÜLTÜR POL-LYSİNE   SOLUTİON
MEDIUM KÜLTÜR RPMI   MEDİUM 1640
MEDIUM KÜLTÜR SODYUM   LAKTAT
MEDIUM KÜLTÜR SODİUM   PYRUVATE
MEDIUM KÜLTÜR TRİPSİN   1/250 TOZ
MEDIUM KÜLTÜR TRİPSİN/EDTA
MEDIUM KÜLTÜR ULTRAB   DİLÜENT
MEDIUM KÜLTÜR ULTRAVİSİON   İMMUNHİSTOKİMYA MOUSE HRP