LAMİ TEOREMİ HAKKINDA BİLGİ


LAMİ TEOREMİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, LAMİ TEOREMİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, LAMİ TEOREMİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, LAMİ TEOREMİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, LAMİ TEOREMİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

kuvvetlerin dengede olması hâlini formüle eden, bir statik teoremi. Bir cisme, üç farklı doğrultu ve yönde kuvvet tatbik edildiğinde, bu cisim dengede ise, yâni hareket etmiyorsa, kuvvetlerle, aralarındaki açıların sinüsleri orantılıdır. Yazılan bu eşitlik Lami teoreminin kendisidir. Lami teoremi, gerçekte, geometrideki Sinüs teoreminin bir başka türlü yazılmış şeklidir. Şöyle ki:

Cisme uygulanan kuvvet sayısı 3’ten az veya çok ise, cisim dengede olsa dahi bu teorem geçerli değildir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi