LAN ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


Yerel Alan Ağı (Local Area Network). PC’lerin terminallerin, ara Frame’lerin ve periferal cihazların enterkonekte edip bilgi dosyaları alışverişinde kullanımlarını sağlayan bir cihaz.