Lazer anatomileri fizik ödevi ders notları


1.GENEL BİLGİ

 

Lazer anatomileri gaz ve likitlerde sıvı akış yapısı araştırması için bağlantısız optik (görsel) aletlerdir. Bu aletler aynı zamanda katı maddelerin yüzeysel hızlarını ya da biraz farklı bir aygıt (lazer titreşim ölçekleri) ile yüzeysel titreşimi ölçebilirler. Atmışlı yılların başında bütün bu aletler gaz lazerlerinin icadında varlıklarını koruyorlardı.

 

Optik metotlarla sıvıların hareket süratini ölçmek için bazı ilk çabalarda bulunuldu fakat geçici olan ve uzayda olan uzunluğu ortak nitelikleri etkili bir anemometre (rüzgar  ölçer) tasarlamasının mümkün olması lazer ışığının ortaya çıkmasına kadar değildi.

 

İlk zamanlardan beri DISA aktif bu heyecanlı gelişmeye katıldı ve bugün DISA en kapsamlı mevcut ticari lazer anemometre malzemeleri sunar.

 

2.LAZER ANEMOMETRESİNİN ÖZELLİKLERİ

 

Lazer anemometreleri diğer sıvı akım aletlerine nazaran ortak avantajlar sunar ;

 

a) Bağlantısız (kontaksız) optik ölçüm ; Lazer anemometreleri akımı odaklanmış lazer ışınları ile ve hızı ölçme değerlerinde akışın düzenine bozmadan hissedilir.

 

Gerekli koşullar sadece iz bırakan parçaların uyguca yoğunlaşması için oluşan saydam bir ortam ve pencere doğru ya da saklanmış optik araç aracılığıyla akıma optik giriştir.

 

b) Ayarlama yok, eğim(eğilim) yok; lazer anemometresi kendisine has bir ortak sıvı hız hareketine sahiptir : tam doğrusallık. Ölçüm optik (görsel ) elektromanyetik doğruların dengesine ve doğrusallığına dayanır ve ısı ve basınç gibi fiziki faktörlerden az etkilenir.

 

c) İyi belirlenmiş yönsel hareket ; Lazer doppler metodu tarafından ölçülen miktar optik sistem tarafından tanımlanan yön ölçümünde hız vektörünün yansıtmasıdır. ( doğru bir casus hareketi) Lazer transit (geçiş)- zaman anemometrisi, diğer bir değişle, belli yönleri gösterip sadece hareket süratini (yönlü hızı) ölçer. Her iki durumda da açısal hareket belirli bir şekilde tamamlanır.

 

d) Yüksek geçici ve kalıcı ölçüm; Lazer anemometresinin optikleri çok bir ölçüm sesini belirleyebilir ve bu kalıcı bir çözüm sağlar. Ve Eulerian hızının bölgesel ölçümüne izin verir. Hızlı sinyal gönderen elektronikler ile kombinasyonunun küçük ölçüm sesi genişliğine , dalgalanma hızlarının zaman çözümlerine olanak sağlar.

 

e) Birden fazla parçalı, iki yönlü ölçümler ; Lazer anemometre parça ayrımları ile birleşimi renge, kutuplaşmaya  ya da LDA sistemlerini bir araya getirmek için ortak optik ölçüm birimlerine dayanan bir, iki ya da üç parçaya izin veren sıklık değişimine izin verir.

 

Lazer anemometresinin bu nitelikleri bir aleti ölçmenin çok etkileyici tanımını açıkça oluşturur. Bununla birlikte bir sistemdeki işin mükemmeliyeti açık faktörler hususunda diğer iş niteliklerini olumsuz etkileyebilir. Gerçek bir sorun olarak , bir lazer anemometre sistemimi seçerken ve yerleştirilmesi (yerleştirilirken) alınması gererken uzlaştırıcı kararlar her iki geçici ve kalıcı dalga yönünün yerinin aynı zamanda tam bilgisine ulaşmadaki zorlukları tarif eden ünlü dalga teorisinin belirli prensibine doğru geriye iz sürebilir.

 

İlerideki açıklamalarda lazer doppler ölçümlerinin prensiplerini tarif edeceğiz ve pratik ölçümlerde teorinin sonuçlarının önemine değineceğiz.

 

 

 

3.LAZER ANEMOMETRESİNİN PRENSİPLERİ

 

Gaz lazerinin bir çok mekanik niteliklerinin ölçümleri için çok uygun yapan özellikleri geçici ve kalıcı uygunluktur. Kalıcı uygunluk uzaydaki (boşluktaki) karışık kenarları düzenlemek için ışık yüzeyinin kapasitesini tarif eder. Görünen kaynağın hacmiyle ya da ışık kaynağında aktif olan enine modun numarası ile ilgilidir. Gaz lazerleri silindirsel lazer boşluğunun tam temel optik(görsel) modunda çalışabilirler.(TEM00 Modu)

 

Bu demektir ki lazer ışığı mümkün olan en küçük noktaya odaklanabilir, ve sonra lazerin bütün enerjisi küçük bir ölçüm sesini yoğunlaşabilir. Geçici uygunluk ışık sıklığının temizliğini anlatır. Mesela lazer sıklığının değişmez olduğu zaman dilimi çoğu gaz lazerleri bazı lazer çizgilerini yapar ve interferometrik (karışımsal) ayarlamalarda, bu lazer çizgileri eğer çizgi uzunlukları eşit değilse bağımsız kenar sistemlerini oluşturur. Lazer boşluğunun içindeki ikinci bir boşluğun eklenmesiyle belli lazerler (Ar-ion lazerleri gibi) sadece tek bir lazer çizgisi yapabilmesi için zorlanabilir. Bu lazer anemometreleri ile de eşit çizgi uzunluğunun gereksinimlerini harekete geçirir daha sonra da açıklayacağımız gibi ve ilaveten sesi azaltmak ve lazer şiddetini engellemek gibi farklı yararlı yönlere sahiptir. Bir TEM00 lazer ışını kendi doğrultusunda ilginç bir optik olgudur. Işın boyunca bütün karşıt bölümlerde, şiddet bir Gaussian yayılımına sahiptir. Bir noktada ışın ortalanır, karşıt bölümler onun en küçük değerine ulaşırlar. Lazer ışını lazerin orta kısmının yeri ve hacmi tarafından olağan dışı bir biçimde anlatılır.

 

Bütün lazer anemometre çeşitleri hem sıvıyla hareket den parçaların dağılımından sonraki ışın dalgalarının evre değişim aşamasını (LDA yani Lazer Doppler Anemometre)hem de yüksek ışın şiddetinin kalıcı bölgeler arasındaki uzamasını ölçer. (Lazer Transit-time Anemometre ya da LTD) miktar ölçümü dağılan parçaların bağımsız zamanlı hızıdır.(Parçalar ya da düzensizlikler)

 

4.OPTİK (GÖRSEL) PARÇALAR VE MODÜLLER

 

Lazer anemometre ölçümlerinin hangi koşullarda uygulandığı düşündürücüdür. Optik sistemin belirli bir ölçüm için daha uygun biçim ve moda uydurulması çok önemlidir. Optik ve mekanik denge ve sağlamlık gibi gereksinimler tehlikelidir. DISA’nın lazer anemometreleri optik ve mekanik en sıkı işleri yerine getiren modüler sistemler olarak tasarlanmışlardır. Modülleri çıkan sinyal için en yüksek sinyali ses oranına çıkarırlar. Bu girişte detaylara girmek istemiyoruz, fakat kısaca bi lazer anemometresi sisteminin ana parçalarına değineceğiz ve onların görelerini açıklayacağız.

Üçüncü şekil lazer kaynağı, optik sistem ve foto dedektör ile bir LDA gösterir. Optik sistem ışın yayıcıyı ve optik sistemin ön optiklerinin içine doğru ışınları yöneltmek için çeşitli prizmaları içine alır. Ek olarak diğer parçalar görülmektedir (Şekil-3). Beam Waist Adjuster (Orta ışını ayarlayıcı) lazer ışınına odaklanan orta ışının eksenel geçişini sağlar. Bir çift /4 – plates optiklerin içinde korunan titreşimin yönü olduğu gibi kalırken, optik sisteme optik etrafınca dönmeye olanak sağlar. Çoğu parçalar titreşimin yönüne hassas olduklarından bu önemlidir. Braqq Cell modülü iki lazer ışını arasındaki düzenli bir frekans farklılaşmasına başlama işi görür (frekans değişimi) elektronik frekans değiştiricisine bağlı olarak bu modül başlangıç olarak dengeli, seçilebilen karşı (offset) frekansa izin verir. Doppler değişimi (shift) bu değişime eklenecek ya da bu değişimden çıkarılacak. Bu değişim en yüksek negatif doppler değişiminden bile daha yüksek olduğu sürece sinyal negatif ve pozitif akım yönleri boyunca ayırt edilebilecektir. Optik sistemdeki ışığın süzüldüğü ön aralık yükselir ve ölçüm miktarı boyutları optik ışın yayıcı yolu ile düşer. Işın yayıcı paralel ışınların optik sisteme daha büyük genişlikteki paralel ışınlara giriş ve çıkışlarını değiştiren lenslerin bir birleşimidir.

 

Dalga teorisinin belli başlı prensipleri ışığında daha geniş bir aralık daha küçük bir nokta hacmine odaklanabilir ve bu yüzden dağılan parçalar üzerinde daha büyük bir ışık oluşturur, aynı zamanda daha büyük alıcı aralığı daha fazla ışık alabilir. Sonuç olarak ışın yayıcı sinyalin sese oranını verilen ölçüm mesafesinde geliştirmeye ya da daha büyük ölçüm mesafelerine varmaya yarar. Uygulanabilir olduğu sürece güçlü iletici ışınlar alıcı optikler etrafında yol alır. Işın çevirici modülde ortak ön optiklere girerler. Işın çevirici LDA’daki iş için önemlidir. Sınır olan ışın ayrımını belirler. Alınan ışın kalıcı bir filtre görevi gören pinhole bölümüne geçer. Onun ana işi pencerelerden ya da arka dağılım alıcı optiklerine giren düz dış yüzeylerden yansımaları önlemektir. Backscatter receiver (arka dağılım alıcı) 45 derecelik bir ayna ile arka dağılım bölümünden ve bir pinhole kalıcı filtre ile PM optiklerinden ve bir lazer çizgisini dengeleyen karışım filtresinden oluşur.

 

 

5.LDA SINIRLARI

 

LDA’nın içi bazı önemli sınırlılıkları tarafından açıklanır. Ayarlanan miktar ve ölçülen hacmin boyutları ile ilgilidir. Lazer dalga uzunluğu, orta ışın sınırları, LDA ışın ayrımı, ışın yayılımı ve ölçüm mesafesi gibi hacim ölçümü giriş sınırları gerçek ya da görünen karışık kenar çizgilerinin sayısı ve ayrımını oluşturur.

Seeding (başlangıç) parçaları gerçek hız araçları olarak düşünülebilir ve seeding düşünceleri lazer anemometresinde çok önemlidir. Akımı doğru bir şekilde izlemek için parçalar yeterince küçük foto dedektörün ve sinyal işlemcisinin uygun hareketi için yeterli ışığı dağıtmak için yeterince geniş olmalıdır. Parça boyutları, lazer ölçüm dağılış mesafesinde ön yönde arka yöne göre daha fazla ışınla çok ilgili olan ışığın dalga boyu  uzunluğu ile karşılaştırılır. Arkaya dağılmış ışına öndekinin oranı 103  ve 102 düzenidir. Daha küçük parçalar daha düzenli dağılır ve daha geniş parçalar önceden kestirilemezler. Bu genel ön dağılım optik düzenlemeleri daha iyisini sağlar,yada öte yandan bu büyük lazerler yada daha iyi optikler arka dağılım ölçümlerinde kullanılmalıdırlar. Daha küçük parçalardaki doğal yığılma düzgün sıralı parçalardan genellikle daha küçük parçalardaki doğal yığılma düzgün sıralı parçalardan genellikle daha büyüktürler. Bazı durumlarda daha çok likit sıvıları ölçerken, bu çok küçük parçalardan gelen tutarsız sinyalleri yaratan istenmeyen shot sesine sebep olur. Genelde o ne zaman mümkün olursa süzerek ve bilinen başlangıç parçalarına sonraki eklerle boyutu ve başlangıç parçalarındaki yığılmayı kontrol etmek için tavsiye edilir.

6.SİNYALLER

 

Bir lazer  anemometre ölçümünün ana sonucu foto dedektörden gelen bir elektrik akımıdır. Bu elektrik akımı ölçülen hızla ilgili olan frekans bilgisini kapsar. Fotoelektrik akımı seside içine alır. Sesin ana kaynağı buluş sürecinin esas bir niteliği olan (photo dedection shot)foto fark ediş shot sesidir. Optik alanla (photo-sensivite) foto hassas materyal arasındaki etkileşim ortalama fotoelektrik akımında kaçınılmaz bir şekilde belli bir ölçüm dalgalanmasını etkileyen değişmez bir süreçtir. İlaveten ortalama elektrik akımı ve foto dedektöre varan istenmeyen ışıktan gelen shot sesi vardır. Optik sistem için çoğu zaman tasarım çabaları istenmeden yansıyan lazer ışığını yada çevrelenen ışığın dedektöre indirmeyi amaçlar. İler ki ses kaynakları foto çoğaltıcı dynoole zincirinden ve sinyal işlemcisindeki başlangıcındaki termik sesten gelen ikincil elektron sesidir. Sinyaldeki shot sesinin en önemli ses kaynağı olduğu koşullar altında bir lazer anemometresi daha avantajlı çalışır. Bu shot sesini sınırlayan iç lazer şiddetinin doğru seçimi ile başlangıç parçası boyutu ile daha iyi sağlanabilir. İlaveten sinyal işlemcisinin içine düşük ve yüksek filtreler yerleştirilerek istenilen hız dizilimi ölçmeye yarayan en küçük şerit genişliğini seçerek ses en aza indirilmektedir. Sinyalin niteliği için ve sinyal işlemcisinin işi için çok önemli olan başlangıç numaralarının aynı ya da ölçüm miktarında bulunmasıdır. Eğer ortalama miktarda (hacim) bulunan parçadan daha az ise biz bir (burst-type doppler signal) parçalanmış biçimli doppler sinyalinden söz edebiliriz.

 

Bir LTD durumundaki düşük başlangıç yoğunluğu transit zaman sırasındaki bütün akış çiftlerine,iki odaklanmış ışını geçen tek parçaların sebep olduğunu farz edebiliriz demektir. Tipik bir doppler burst sinyali Şekil 4a ve 4b de görülüyor. Şekil 4a dedektör sinyalini gösterir. Şekil 4b gerçekten sinyal işlemcisinin içinde yer alan şeriti geçen süzülmüş sinyali gösterir.

Yüksek geçim filtresi tarafından hareket ettirilen d.c. bölümü .’’Doppler Pedestral’’ olarak bilinir. Doppler’in değişen akımın örtüsü ölçüm miktarında Gaussion şiddet dağılımını yansıtır. Eğer aynı anda daha fazla parça ölçüm miktarında varsa bir (multi-particle signal) çok fazla sinyalden söz edebiliriz. Dedektör akımı aydınlatılmış bölgenin içindeki her bir parçanın akım parçalanmalarının bir miktarıdır. Parçalar boşlukta gelişigüzel durduğundantek akım katkıları rasgele yarlere eklenir ve doppler sinyal örtüsünün bitimi ve yeri dalgalanır. Şekil 4c bir tipik çok parçalı sinyali gösterir. Bir LTA sistemi ile tek parça çaprazlamalarını ayırt etmek mümkün olmaz ve sinyal işlemi ortalama yola güvenmelidir. En çok parçalı LDA sinyalinin rasgele yol dalgalanmaları hareket ettirilmesi çok zor olan hissedilen doppler frekansına bir yol sesi ekler. Çok parçalı LDA sinyali teorisinin bir sonucu da ölçüm miktarı geniş ve tersine olduğu zaman yol sesi düşüktür. Yol sesi belli kolerasyon teknikleri tarafından ortadan kaldırılabilir. Mesela iki bağımsız iz sürücü sinyali arasında iki parçalı LDA’nın iki parçası arasında yada LDA ölçümleri ve diğer hız sinyalleri arasında.    

 

7. SİNYAL İŞLEMİ SÜRECİ

 

Hız bilgisi doppler sinyalinde dedektör akımının bir frekansı ayarlaması olarak bulunur. Sinyal işleme elektronikleri özellikle bir frekans demodulator gibi işlerler. Bununla birlikte,sinyalin özel karakteriçok karmaşık sinyal dedektörü ister. Bir uçakta çok parçalı durum,sinyali kısmen devam eder,fakat rasgele numara ve parçaların ölçüm miktarındaki durumları sonucunda rasgele dalgalanmaları örtü ve yer kapsar. Diğer uçta sinyal işleme elektronikleri,tek parçanın ölçüm miktarını çapraz geçişinden tek bir parçalanma sinyalinin sona ermesinden doppler frekansını çıkartabilmelidir. LTA’daki işlemci (processor) iki odaklanmış ışını geçen bir parçaya uyan iki kısa aşama arasındaki zamanı ölçebilmektedir. Herhangi bir durumda yüksek frekanslı parçaları geniş şerit (bant) genişliği sesinde içine alan gerçek zaman bilgisini işlemci bulabilmelidir. Yukarıda anlatılan iki uç durumu gerçek zaman LDA sinyal işlemcilerinin iki ayrı çeşidinin gelişimine izin verir. LDA iz sürümü ve LDA sayacı bu aletlerin detaylı işlerine değinmeyeceğiz , fakat doppler frekans demodülatörleri gibi , onların farklı özelliklerini düşüneceğiz. LDA iz sürümü ,içteki öz devinimli motor komutu kilitli kaldığı sürece ani frekansı izlemeye devam eden ve doppler frekansında kapanan bir frekans izleme filtresidir . Örnek bir blok diyagramı Şekil-5’te görülmektedir. Bir voltaj kontrol titreşim üretici (Osilatör) (VCD), bir aşama dedektöründen (phase detector) ( PD ) düşük geçen filtreli hata sinyali tarafından kontrol edilir . (LOP) komut kapalı kaldığı sürece , VCD frekansı girmekte olan doppler frekansını izler . VCD kontrol voltajı yada VCD frekansının kendisi aletin üretimi için gereklidir.

(A drop – out Detection Circuit ) ayrılan , fark edilen halka , komutun kilitli yada kilitsiz olup olmadığını gösteren bir üretim sağlar . Yardımcı halkalar üretim filtreleme sağlar . İşleri ve dijital kontrolü araştırır . İz sürücü devam edebilir sinyal fark edimi için tasarlanır , fakat çok parçalı sinyal kapağında olan dalgalanmaların sebep olduğu , oldukça kısa ayrılan periyotların etkisinde çok iyi işler . Ayrılma boyunca tutulan periyotları kapsayan tam bir üretim sinyali işlenmesiyle sağlanan doğru ortalama ve ims değerleri deneysel ve teorik bir şekilde gösterilir. Çok pahalı parçalı sinyalin rasgele yer dalgalanmaları iz sürümü üretiminde küçük bir ses sinyaline sebep olur . Bu yer sesiyle (Belirsiz ses ) ilgili çok şey yazıldı . Bu frekans fark edilen sistemde kaçınılamazdır ve ölçüm miktarında dağılan parçalardan rasgele gelen şeylere bağlanabilir , yer sesi ortalama hız sonuçlarını etkilemez , fakat belli bir miktar rms değeri ekler . Işık ile ilgili ölçümlerde , iz sürücü belirsiz sesi hemen hemen değişmez bir ses düzeyini hız spektrumuna (Dalga kuşağına) ekler. Sesin katkısı optik görünüşe bağlıdır fakat ortalama değeri 1-10 % düzeninde tipiktir. İz sürücü parçalanmış çeşitteki sinyallerle işleyebilir , fakat ortalama değer uzunca ayrılan periyotlarla bile nispeten etkilenmemesine rağmen , ölçülen r m s değerleri ve ışıkla ilgili özellikler , şiddetli zaman ölçümlerinin ayrılmış periyot düzeninin oluştuğu zamanda muhtemelen bozulur. Çok parçalı sinyal , sıvıları ölçerken sık sık görülür . Aynı zamanda ağırca dolmuş gaz akımlarında oluşur . Bu gibi durumlar altında bir iz sürücüsü işlemcisi bulunca bir LDA sistemi , yüksek şiddetteki akımların bozulamayan ölçümlerine ve bölünmüş bölgelerdeki akımlara başka akım ölçüm aygıtının çalışamayacağı yerlerdeki titreşim üretici hareketine ve ters akımlara olanak sağlar. Bir LDA iz sürücü sistem, yüksek çözüm ve daha geniş ortalamalı hız ile iyi ölçüm şiddeti ölçümleri için çok iyi değildir , uygun düşmez .

          LDA sayacı parçalanmalar arasındaki nispeten uzun periyodu olmayan sinyali (yada düşük yüzey sesi ) ile parçalanma – çeşitli doppler sinyali dikkati çekmek için tasarlanır . Hız  parçalanmalar arasında hissedilebilir LDA sayacı bununla birlikte ölçüm sırasındaki herhangi bir frekansı fark edebilmek zorunda olan gerekli bir geniş şerit – genişlik aletidir . Esas itibariyle , LDA sayacı Şekil 6 ‘da görülen belli olaylar arasındaki zamanı ölçmek için programlanabilen basit bir zaman aleti yada durabilen saattir.

Saat yüksek frekanslı vuruşları iki sayaç kaydını (yüksek ve düşük sayaç kaydı) sayan saat titreşim üreticini içine alır. Saat vuruşlarının sayaçlara akımı iki kilidi çalıştıran, programlanabilen Timing Sequencer (Zaman dizimi) ile kontrol edilir. LDA sayacı yüksek geçen filtreli sinyalin sekiz sıfır geçişi için zamanı ölçmek için yada belli bir başlangıç düzeyinin üzerinde parçalanmış bütün periyotlar için zamanı ölçmek için kurulabilir. LDA ölçümlerinde sayaç , iki ardışık sıfır geçişi arasındaki zamanı ölçmek için kurulabilir. Çeşitli geçerli  halkalar ve yardımcı halkalar hata fark eden  işleri görür ve analog dijital bilgi okunmasına izin verir.
LDA sayacı tamamen bir dijital alettir. İlk ölçüm bir zaman ölçümü olmasına rağmen, sinyal periyotlarındaki ölçülebilen numara frekansa kolay bir değiştirim sağlar. Parçalanmalar arasında ki aralık ölçülebilir, bu her parçalanma için tam üç bilgi noktası verir. Çok parçalı sinyalin belirsiz sesinden tek parça parçalanmaları kendiliğinden bağımsızdır. Bununla birlikte ölçüm değerlerine shot sesi ani hatalara sebep olur. Sayaç bir geçiş  – şeritli alettir, sayaç ölçümünde ses oranına iyi bir sinyal almak önemlidir, eğer gerekirse yüksek güçte ki Ar-ion lazeri kullanarak LDA sayaç sistemleri, başlangıç parça yoğunlaşmalarının düşük olarak yaşandığı yerlerde mesela rüzgar tünellerinin ölçümlerinde yada  makinenin  yada türbinin içindeki yanma gibi seeding yoğunlaşmalarının kontrol edilmesinin zor olduğu yerlerde çok yaygın olarak kullanılır. Bir LDA optik sisteminin bölümü olabilen  Braqq Cell modülü kabul gören doppler sinyalinde sabit frekans değişim miktarı önemli bir etkiye sahiptir. Belirli durumda mesela ortalama doppler frekansının sıfır olduğu lazer titreşim ölçerinde düzenli sinyal işlemesi için gerekli olan frekans değişimine ek olarak.

Terimler :

 

P1, P2          : Işınlardan dağılan ışık gücü dedektör yüzeyine varır.

PB      : Arka ve çevreleyen ışık gücü dedektör yüzeyine varır.

e        : Elektron doluşu 

Δf      : Şerit genişliği

Hυ     : Photon Energy

τ        : Sabit miktar verimliliği

İD           : Dedektörün koyu akımı  

k        : Boltzman’ın sabit sayısı

T       : Tam ısı

K        : dynode ses faktörü

G       : Toplam dynode artışı

RL      : Yüklenen direnç

ε        : Başkalaşım faktörü

 

8.DATA (BİLGİ) İŞLEME

 

Lazer anemometre bilgisini bugün işlemek yalnızca dijital bilgisayarlarda uygulanır. Ortalama rms, kırılan stress, spectra, kolerasyonlar gibi istenilen istatiksel sonuçların oluşumu için standart metotlar bi çok durumda kullanılabilir. Bununla birlikte LDA ölçümlerine özgü birkaç gerçeğe burada değinilmelidir. Yüksek şiddetli yada dalgalandırıcı akımlarda LDA sayacı bilgi işlemcisine yumru etki diye adlandırılan özel düşünceler verilmelidir.özellikle ölçüm miktarı boyunca hızın büyüklüğü ile fiziki akım sınırları ile bilgi noktalarının numarasının örneklendiği LDA sisteminin bağlantılı olabildiği gerçeğine yumru etkisi sebep olur. Hız yumrusu diye söylenen DISA, LDA sayacı parçalanma süresi kadar ölçülen hızda bilgi sağlayan LDA sistemlerinde kolaylıkla göz önüne alınır. Sayaç datasının diğer çok ilginç özellikleri ansızın denenen zamanlarda tespit edilmeli. Teorik düşünceler, LDA sayacı tarafından sağlanan data örneklenmesi çeşidinin ortalama örnekleme frekansından daha yüksek frekanslarda ışığın oluşumuna izin verdiğini gösterir. Çoğu durumda bu düşünceler önemsenmeye bilinir ve normal bilgi işlem metotlar kullanılabilir. LDA bilgi işleminin özel bakımlarından daha fazla bilgi DISA’nın özel demo programlarında yada zengin litaratürde mevcuttur.      

 

DOPPLER FREKANS İZ SÜRÜMÜ :

 

Doppler ışıksal genişleme  :       

 

Eğim genişlemesi    :       

 

İz sürüm üretiminde belirsiz ses  :       

 

Ayrılma olasılığı      :       

 

A ne zaman doppler sinyalinin genişliği ise A1 verilen düzey olur.

 

 

 

 

 

LDA Sayaç İşlemcisi :

Sayaç bilgi ortalaması :

Ortalama Değer

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir