LEYLAK (SYRINGA VULGARIS) HAKKINDA BİLGİ


LEYLAK (Syringa vulgaris) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, LEYLAK (Syringa vulgaris) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, LEYLAK (Syringa vulgaris) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, LEYLAK (Syringa vulgaris) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, LEYLAK (Syringa vulgaris) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Flieder (m), Fr. Lilas (m), İng. Lilac. Familyası: Zeytingiller (Oleceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Bahçelerde yetiştirilen bir kültür bitkisidir. Daha çok Batı Anadolu’da yetiştirilir.

Çiçekleri beyaz, morumsu (kendine has leylak rengi) veya pembe renkli güzel kokulu ve zengin durumlarda toplanmış olan ve yaprak döken bir tür ağaççık. Vatanı Doğu Asya ve Avrupa’dır. İlkbaharda çiçek açar ve bu çiçekler salkım biçimindedir. Bâzı çeşitlerinde ise çiçekleri katmerlidir. Leylağın boyu altı metreye ulaşabilir.

Âdi leylak ve doğu leylak ağacı olmak üzere başlıca iki çeşidi vardır. Leylak, tohumundan yetiştirildiği gibi, daldırma yoluyla da yetiştirilebilir.

Kullanıldığı yerler: Parfümeri, kozmetik sanâyii ve sabun sanâyiinde kullanılan önemli ve güzel bir koku vericidir. Tıbbî olarak yaprakları kabızlık giderici, iştah açıcı, ateş düşürücü ve kuvvet vericidir. Çiçekleri ise ateş ve kurt düşürücüdür.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi