Lojman tahsis işleri


Kurum personelinin lojman ihtiyaçlarını karşılamak

Hizmet Hakkında Genel Bilgiler
Kurum Kodu
B020İMİ00000000000
Sunan Kurum
Merkezi İdare
İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI
Standart Dosya Planı
813010200
Hizmetten Yararlananlar
Kurum Personeli
Ek Bilgiler
Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat
1. Mevzuat :
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Kanun No:3056 Madde No :27)
2. Mevzuat :
KAMU KONUTLARI KANUNU Kanun No:2946 Madde No :3)
Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumlar/Birimler
Merkezi İdare
İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI
Hizmetin Sunum Süreci ile İlgili Bilgiler
Başvuruda İstenen Belgeler
Başvuru Formu (Onaylı)
1. Mevzuat
Teamülen Kanun No: Madde No:Yok)

İlk Başvuru Makamı

İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok

Paraf Listesi

Unvan 1
Memur
Unvan 1
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2
Şube Müdürü
Unvan 3
Daire Başkanı
İmza / Onay
Başkan

Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar

Birim :
Merkez Teşkilatında Yer Alan Tüm Birimler
Yazışma Amacı :
Duyuru/İlan Yapılması
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok

Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar

Kurum :
Başvuru Sahipleri
Yazışma Amacı :
Tebligat/Bildirim Yapılması
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Hizmetin Varsa Mevzuattaki Tamamlanma Süresi
Yok
Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi
1 ay
Yıllık İşlem Sayısı
62
Hizmet Elektronik Olarak Sunuluyor mu
Hayır