LOKAL GARANTİ HAKKINDA BİLGİ


LOKAL GARANTİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, LOKAL GARANTİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, LOKAL GARANTİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, LOKAL GARANTİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, LOKAL GARANTİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Locale garantie, Fr. Garantie locale, İng. Local guarantee. İthâlat bedelinin güvence altına alınmasını amaçlayan bir önlem. Bu özelliğiyle teminat mektubuna benzer. Akreditifli ödemede, ihrâcatçı malları sevk eder etmez, malı temsil eden belgeleri ülkesindeki bankaya vererek ithâlat bedelini tahsil eder. İthâlat garantisi karşılığında yapılan sevkiyatta ise, mal bedeli genellikle belgelerin alıcı eline geçmesinden ve depo edilen malın bedelinin transferinden sonra ödenir.

Garanti lokalde ithâlatçının önceden kuvertür tesis etmesi gerekmez. Bu sebeple de garanti lokal ithâlatçı açısından daha kolay ve ucuzdur. Buna karşılık ihrâcatçı mal bedelini sevkiyattan çok sonra tahsil edebilir. Garanti lokal niteliklerine göre döviz transfer garantileri, TL ödeme garantileri ve kur farkı garantilerinden meydana gelen üç gruba ayrılabilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi