LOMBER PONKSİYON HAKKINDA BİLGİ


LOMBER PONKSİYON HAKKINDA BİLGİ NEDİR, LOMBER PONKSİYON HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, LOMBER PONKSİYON HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, LOMBER PONKSİYON HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, LOMBER PONKSİYON HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Lumberspunktion (f), Fr. Punction des Vieileries, İng. Lumber puncture. Özel bir iğneyle, omurga boşluğunun, omurilik bulundurmayan, fakat beyin omurilik sıvısı ihtivâ eden bel kısımlarına, teşhis veya tedâvi gâyesiyle girilmesi.

Üçüncü ve beşinci bel omurları arasındaki iki aralıktan birine, önce o bölge uyuşturularak, iğne ile girilir ve beyin omurilik sıvısının basıncı ölçülebilir; hücresel, biyokimyâsal ve bakteriyolojik tetkik için sıvı numunesi alınabilir. Bu işleme halk arasında, “bel suyu almak” da denir. Lomber ponksiyondan bâzan tedâvi gâyesi ile de faydalanılır, bâzı menenjit ve merkezî sinir sistemi kanserlerinde, ilgili ilâçlar, bu yolla direkt olarak merkezî sinir sistemine verilmiş olur. Röntgen tetkikleri için bu yolla, merkezî sinir sistemine ilâç veya hava, radyodinamik çalışmalar için radyoaktif maddeler verilebilir. Sadece belden aşağısının uyuşturulması gereken ameliyatlarda yine bu yolla, merkezî sinir sistemine anestezik ilâç verilebilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi