Lomber total disk replasman protezi


Lomber omurgada disfonksiyonel bir intervertebral diskin çoğunun veya tamamının yerine geçmek üzere tasarlanmış steril, implante edilebilir bir cihaz. Tipik olarak metal veya plastik benzeri (biyopolimer) materyallerden veya ikisinin bir kombinasyonundan yapılmıştır. Bir plakanın üstteki vertebraya diğerinin ise alttakine bağlandığı iki plakalı tasarım en sık görülendir. Cihaz, düzgün yüzeyleri sayesinde kayma sağlayarak harekete yardımcı olması için kullanılmaktadır.