Loop ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


Track üzerine yazılmış icranın kopya ile bellek kullanılmadan tekrar track üzerinde geri dönmesini sağlar.  Devamlı olarak bir dizi bilgisayar instructionu (talimatı)’nı tekrarlayan ve bu işlemi belli bir sonuç elde edilene veya önceden belirlenen bir şart gerçekleşene kadar sürdüren program bölümü.