LORDLAR KAMARASI HAKKINDA BİLGİ


LORDLAR KAMARASI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, LORDLAR KAMARASI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, LORDLAR KAMARASI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, LORDLAR KAMARASI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, LORDLAR KAMARASI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. egnlisches Oberhaus (n), Fr. Chambre (f), des lords, İng. The House of Lords. İngiltere ve Kuzey İrlanda parlamentosundaki yüksek meclis. Bunun altındaki meclise Avam Kamarası denir. Lordlar Kamarasında; Lord ünvânı verilen yüksek rütbeli dînî görevliler, yüksek mahkeme üyeleri, asilzâdeler, dük, marki, baron ve kral ile kraliçenin Lord ünvânı verdiği kimseler bulunur. İngiltere’de eski zamanlarda krala bağlı baronlardan meydana gelen bu meclis, parlamentonun ilk şekli kabul edilir. Zamanla Avam Kamarasının etkisi arttığından önemi azaldı. Yirminci asrın başında teorik olarak, Avam Kamarası ile yasama bakımından eşit önem taşıyordu. Asrın sonlarına yaklaştığı zamanımızda Lordlar Kamarası, krallığın en yüksek dâva açma ve tekrar gözden geçirme yeridir. İngiltere’de hâlen Lordlar Kamarası ismini taşıyan meclis mevcuttur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi