LUKA HAKKINDA BİLGİ


LUKA HAKKINDA BİLGİ NEDİR, LUKA HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, LUKA HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, LUKA HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, LUKA HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Antakyalı bir papaz. Îsâ aleyhisselâmın havârîsi olarak tanıtılmış ise de hazret-i Îsâ’yı görmemiş ve havârilerden olamamıştır. Hazret-i Îsâ göğe çıkarıldıktan sonra, Yahûdî dönmesi olan Bolüs tarafından Îsevî dînine alınmıştır. Bolüs’ün sapık fikirleri ile aşılanarak onun bâtıl inançlarını yazmıştır. Şimdi elde bulunan, değiştirilmiş dört İncîl’den en bozuğu Luka’dır (Bkz. İncîl). Luka İncîlinin Romalılar arasında yahûdî imtiyâzını elde etmek için yazıldığı rivâyet edilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi