MAÂRİF MADALYASI HAKKINDA BİLGİ


MAÂRİF MADALYASI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MAÂRİF MADALYASI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MAÂRİF MADALYASI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MAÂRİF MADALYASI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MAÂRİF MADALYASI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

mülkî ve askerî okulları birinci ve ikinci bitirenlere verilen madalya. Sultan İkinci Abdülhamîd Han (1876-1909) zamânında, talebeleri teşvik ve mükâfâtlandırmak için 1901’de verilmeye başlandı. Altın ve gümüş olmak üzere iki cinsti. Altın, birincilere, gümüş ise ikincilere verilirdi. Madalyanın bir tarafında almaya hak kazananın bitirdiği okulun adı ile mezuniyet senesi, diğer yüzünde ise “İkdâmât-ı taraf-ı Pâdişâhîden lütfen takdir ile ihsân buyrulmuştur.” yazılıydı. Madalya sağ tarafa takılırdı. Sâhibinin ölümünden sonra mirasçılarına hatıra olarak kalır, kimse tarafından kullanılmazdı.

Sultan Abdülhamîd Hanın tahttan indirilmesinden sonra, 14 Eylül 1909 târihli irâde ile verilmez oldu.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi