MÂDEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) HAKKINDA BİLGİ


MÂDEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MÂDEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MÂDEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MÂDEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MÂDEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

14 Haziran 1935’te 2804 sayılı özel kânunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tâbi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı kamu iktisâdî teşebbüsü. Kânun çıktığındaki Mâden Tetkik ve Arama Enstitüsüydü. 1983 Aralık ayında bu isim Mâden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

MTA, işletmeye uygun mâden ve taşocağı alanları araştırmak, işletilen mâden ocaklarının daha verimli çalışması için araştırmaları yürütmek, jeolojik ve jeofizik etüt ve laboratuvar incelemeleri yapmak, mâdencilik sektörü için uzman ve teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek gâyesiyle kuruldu.

MTA; Ankara’daki merkezinde bulunan genel müdür ve üç genel yardımcısı tarafından yönetilir. MTA’nın ana hizmet birimleri; Jeoloji Etüdleri, Jeofizik Etüdleri, Enerji Hammaddeleri Etüd ve Arama, Mâden ve Etüd Arama, Sondaj, Fizibilite Etüdleri,Mâden Analizleri ve Teknolojisi Dâire Başkanlıklarıdır. Kuruluşun taşra örgütü, 12 bölge müdürlüğünden meydana gelmiştir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi