MAJİNO (MAGINOT) HATTI HAKKINDA BİLGİ


MAJİNO (Maginot) HATTI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MAJİNO (Maginot) HATTI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MAJİNO (Maginot) HATTI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MAJİNO (Maginot) HATTI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MAJİNO (Maginot) HATTI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

1929-1936 yıllarında Fransa’nın kuzeydoğu sınırında cephesi 100, derinliği 15 km olarak yapılan tahkimât. Savaş bakanı Andre Maginot’un gayretleri ile inşâ edildiği için, onun ismi ile anıldı. Yer altında yedi kat tesisleri olan bu muazzam tahkîmât, askerî bir şehri andırıyordu. Grup içinde, gruplar arasında ve geri hatlara doğru karayolları ve demiryolları olup, bunlar taşıma ve irtibâtı temin ediyorlardı. Bu yollar hattın çok uzaklarından tekrar yer yüzüne çıkıyordu. Majino hattının tam karşısına 1938 yılında Almanlar, Siegfried hattını yaptılar.

Majino hattı, Belçika sınırına uzanmadığı için, Almanların Belçika’yı işgâlden sonra Fransa’ya girmesi, hattın yarılmasına sebep oldu (Mayıs 1940). İkinci Dünyâ Savaşı sonrasında Nato tarafından kullanıldı ise de 1964’ten sonra tedrîcen terk edildi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi