mal ve hizmette ssk durumu


Mal veya hizmet alımları için son beş yıl içinde kabul ssk sorgulama işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, uygulama işleri için, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren ssk hizmet dökümü belgelerin Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri e-devlet ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin, Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,