MÂLÎ BİLÂNÇO HAKKINDA BİLGİ


MÂLÎ BİLÂNÇO HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MÂLÎ BİLÂNÇO HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MÂLÎ BİLÂNÇO HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MÂLÎ BİLÂNÇO HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MÂLÎ BİLÂNÇO HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Jahresbilanz (f), Fr. Bilan (m) Fiscal, İng. Fiscal Balance Sheet. Bir işletmenin, vergi mevzuatı göz önüne alınarak düzenlenmiş bilânçosu.

Vergi bilânçosu. Mâlî bilânçonun hazırlanmasında başlıca kâr ve zararın tesbiti ile bilânço kalemlerin değerlendirilmesinde, amortisman ayrılmasında vergi kânunları hükümlerine uyulur.

İşletmelerin vergi bilânçosu ile ticârî bilânçolarının mutlaka ayrı olması gerekmez. Hesap dönemi içinde ve sonundaki işlemler, vergi mevzuâtına uygun olarak yapılırsa, dönem sonunda çıkarılan ticârî bilanço ile vergi bilânçosu aynı hâle gelir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi