MALİK ASİD HAKKINDA BİLGİ


MALİK ASİD HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MALİK ASİD HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MALİK ASİD HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MALİK ASİD HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MALİK ASİD HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Apfelsäure (f), Fr. Acide (m) malique, İng. Malic acid. Ham meyve sularından elde edilen, kimyâca adı hidroksi süksinik asit olan beyaz kristal katı. Malik asit endüstride maleik asitten ve bromosuksinik asitten elde edilir.

Malik aside elma asidi de denir. Malik asitte asimetrik karbon atomu olduğundan, optikçe aktiftir. D (+) malik asit L (-) malik asit şeklinde iki izomeri vardır. L (-) malik asit, ham elmada, bektaşi üzümünde ve birçok meyvede bulunur. Kristal yapıya sâhip olup havadan nem çekerek çözünür. Erime noktası 100-101°C’dir. Polarize ışığı çevirmesi, çözeltisindeki konsantrasyonuna bağlı olarak değişir.

L (-) malik asitten Walden çevirmesi ile elde edilir.

D (+) malik asit sebzelerde hiç bulunmaz.

DL malik asit 130°C’de erir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi