MÂLVA SULTANLIĞI HAKKINDA BİLGİ


MÂLVA SULTANLIĞI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MÂLVA SULTANLIĞI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MÂLVA SULTANLIĞI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MÂLVA SULTANLIĞI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MÂLVA SULTANLIĞI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Merkezî Hindistan’da Vindhaya Dağları, Gucerât ve Ucceyn’le çevrili bölgede 15. yüzyılın başından, 16. yüzyılın ortalarına kadar hâkim olan İslâm devleti. Adını Mâlvalardan alan bölgede, 800-1235 arasında Paramara Racputları hâkim olmuşlardı. Daha sonra Kalaçlar ve Tuğluklar da bölgeye hâkim oldular. 1401’de Dilâver Han adına bir Gûrlu, Mâlva’ya hâkim olarak bir müddet idâre etti. Gûrîlerin Mâlva hâkimiyetine son veren Birinci Mahmûd Şah, 1436’da bölgede müstakil sultanlığını kurdu.

Mâlva’da bir asra yakın saltanat süren Kalaçlar, Mandu ve Dhar’ı İslâm mîmârîsinin en güzel eserleri ile süslediler. Abbâsî halîfeliğinin yüksek hâkimiyetini tanıyan Mâlva Kalaç sultanları, Racputlar idâresindeki yerli Hinduların İslâmiyeti kabûl etmeleri için çok uğraştılar. 1436-1531 yılları arasında Birinci Mahmûd Şah, Gıyasşah, Nasırşah ve İkinci Mahmûd Şah tarafından idâre edilen Mâlva Sultanlığı, 1526’da kurulup, bütün Hindistan’a hâkim olan Bâbür (Gürgâniyye) İslâm Devletine katılmasıyla sona erdi.

Mâlva SultanlarıSaltanatı

Dilâver Han Hüseyin Gûrî1401-1405

Alp Han Hüseng1405-1435

Gazni Han Muhammed 1435-1436

Mes’ûd Han 1436

Birinci Mahmûd Şah1436-1469

Abdülkâdir Gıyâseddîn Şah1469-1500

Nâsıreddîn Şah1500-1511

İkinci Mahmûd Şah1511-1531

Kaynak Rehber Ansiklopedisi