MANİPLE (MENIPÜLATÖR) HAKKINDA BİLGİ


MANİPLE (Menipülatör) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MANİPLE (Menipülatör) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MANİPLE (Menipülatör) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MANİPLE (Menipülatör) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MANİPLE (Menipülatör) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Morsetaste (f), Taster (m), Fr. Manipulateur (m), İng. Manipulator. Mors kodları ile yapılan telgraf haberleşmesinde, devredeki akımı elle açıp kapatmak sûretiyle sinyal üreten bir âlet. (Bkz. Telgraf)

Mors kodlarını elektrik sinyali olarak üretme fikri, ilk olarak Samuel Morsea’a âitse de bunu pratik olarak uygulayan Alfred Vail’dir (Bkz. Morse, Samuel). 1837 senesinde bulunan maniple, basit bir kontak anahtarı ile bu anahtarın ikazladığı manyetik bobinle, bobin ortasındaki iğneden ibâretti. Elle, maniple koluna bastıkça, manyetik bobin âni olarak iğneyi hareket ettiriyor ve manipleye bağlı şeritte mors kodlarına uygun delikler açılıyordu. Bu manipleye Mors maniplesi de denir. Meniplenin elektrik enerjisi doğru akım kaynağından (mesela akümülatörden) temin edilir. Maniple devresine bir de hoparlör ilâve edilirse mors kodları kulakla da dinlenir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi