MANOLYAGİLLER (MAGNOLIACEAE) HAKKINDA BİLGİ


MANOLYAGİLLER (Magnoliaceae) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MANOLYAGİLLER (Magnoliaceae) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MANOLYAGİLLER (Magnoliaceae) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MANOLYAGİLLER (Magnoliaceae) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MANOLYAGİLLER (Magnoliaceae) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Magnoliazeen, Fr. Magnoliacèes, İng. Magnoliaceae, Magnolias. Tropikal bölgelerde ve kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişen, yaprak döken veya yeşil kalan ağaç veya çalılardır. Yapraklar basit, tam ve yağsı damarlıdır. Çiçekler büyük, tek tek olup, uçlarda veya yaprak koltuğunda yer alırlar. Tomurcuk, bir yaprakçık ile muhafaza edilir. Çanak yapraklar üç, taç yapraklar altı veya daha çoktur. Erkek organlar çok sayıda bulunur. Dişi organ çok sayıda ve uzamış bir çiçek ekseni üzerindedir.

Dünyâ üzerinde 10 cins ve 100’den fazla türü vardır. Memleketimizde yerli değildir, bâzı türleri yetiştirilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi