Mantar Teknikeri mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Mantar türlerinin üretimi, saklanması, denetimi ve pazarlamasında çalışan  ara elamandır

GÖREVLER

Bitkisel üretim alanında çalışan ziraat mühendisleri tarafından hazırlanan üretim planını uygulamaya koyar,

Mantar üretiminde gerekli olan kompost hazırlama (sap, saman ve gübre karıştırılarak yığının oluşturulması, ıslatılması ve aktarılması) işlerini yapar,

Üretim odalarında sıcaklık,  nem ve havalandırma işlerini kontrol eder,

Mantarın üretimini çeşitli aşamalarında denetler,

Üretim sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlılara karşı gerekli mücadele ve bakımın yapılmasını sağlar,

Üretim sırasında kompost yüzeyine örtü toprağının serimi tırmıklama, sulama ve hasat işlerini yapar,

Hasat edilen mantarın paketlenmesi işlerine yardımcı olur,

Mantarın pazarlanması için gerekli çalışmaları yapar,

Mantar konservesi yapımında görev alabilirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Klima,

Termometre, Hidrometre,

İlaçlama alet ve ekipmanları ( ilaç motoru, sırt pompası),

Hasat sırasında kullanılan aletler (bıçak, terazi, ambalaj malzemeleri vb),

Otoklav,

Bilgisayar,

Mantar kompostu (buğday sapı, tavuk gübresi, at gübresi, kireç, alçı, kimyasal gübreler),

Torf (örtü toprağı),

Tohumluk misel.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mantar teknikeri olmak isteyenlerin;

Biyolojiye, özelliklede  botaniğe ilgili ve bu alanda başarılı,

Açık havada ve bitkisel üretim alanında çalışmaktan hoşlanan,

Bedence sağlam ve dayanıklı,

Dikkatli, temiz ve titiz kimseler olmaları gerekir.

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Mantar Teknikerleri genellikle üretim odalarında çalışır.

Çalışmasının büyük  bölümü kapalı ortamda olmasına rağmen                                                                                                                                                      kompost hazırlama ve  ambalajlama sırasında açık havada   çalışabilmektedirler.

Çalışma ortamı mantarın gelişme dönemlerine göre farklılık                 gösterir. Genel olarak  çalışılan ortam nemli  ve serindir.

Çalışırken ziraat mühendisleri, meslektaşları, işçiler ve                                                    müşterilerle iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çok az bir sermaye ile aile işletmeciliği şeklinde bodrum,   depo gibi değerlendirilmeyen kapalı alanlarda kendi işletmelerini kurup, mantar yetiştiriciliği yapabilirler.

Hazır kompost ve mantar üretimi yapan özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler.

Tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde görev alabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğinin eğitimi  üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının ” Mantarcılık ”  bölümlerinde verilmektedir.

 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Bahçecilik, Tarım, Ziraat, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), Makine –Tarım Teknolojisi, Peyzaj,  Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Mantarcılık” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı -1(EA-1)” puanı almaları gerekir.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra ( 2) yıldır.

Eğitim Süresince Okutulan Dersler

1 .Yarıyıl;

Genel Biyoloji, İstatistik, Genel Mikrobiyoloji, Tarımsal Ekoloji, Kimya, Matematik, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Yabancı  Dil.

2. Yarıyıl;

Genel Mikrobiyoloji, Uygulamalı Mantarcılık, Türkiye’nin İklim ve Bitki  Örtüsü, Tarım Ekonomisi, Proje ve İşletme Kuruluşları, Toprak Bilgisi, Laboratuar  Tekniği, Bilgisayar, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil.

3. Yarıyıl;

Kültür Çeşitleri  1, Misel Üretim Tekniği,Yenen Mantarlar, Zehirli Mantarlar, Mantar Hastalık ve Zararlıları, Kompost Yapım Tekniği, Uygulamalı Mantarcılık 2, Mantar İşletmelerinde İklimlendirme.

4. Yarıyıl;

Mantarların Değerlendirilmesi, Kültür Çeşitleri 2, Tarımsal Yayın ve  Haberleşme, Tarımsal Pazarlama, Uygulamalı Mantarcılık 3, Bitkisel Üretime Geçiş, Bitirme Ödevi

MESLEKTE İLERLEME

 

“Mantarcılık” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde fakültelerin  Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması ve Ziraat Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yüksek öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanılan burs olanaklarından yararlanabilirler.

Kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı kanuna tabi devlet memuru olarak kanunda öngörülen derece ve kademede ücret alırlar.

Özel sektörde çalışanların kazançları asgari ücretin yaklaşık 2 katı civarındadır.

Kendi işletmelerini kuranların kazançları üretim odalarının büyüklüğü ve sayısı, pazarlama olanakları ile meslek mensubunun bilgi ve becerisine göre değişiklik arz etmekte

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.