MANYAS GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ


MANYAS GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MANYAS GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MANYAS GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MANYAS GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MANYAS GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Marmara Denizinin güneyinde bir göl. Gönen ile Bursa arasında uzanan çöküntü sahasında teşekkül eden göl, 178 km2 yüzölçümündedir. Denizden yüksekliği 15 metredir. Derinliği 5 metreyi geçmeyen gölün ekseri yerleri bir-iki metre civârındadır. Manyas Gölüne güneyden Kocaçay karışır. Fakat derenin akımı kuvvetli olmayıp azdır. Gölün güneydoğu ucundan Karadere çıkar. Bu dere Karacabey yakınlarında Susurluk Çayı ile birleşerek Kocadere adını alır. Ayrıca göle kuzeyden Sığırca Deresi dökülür.

Manyas Gölünün suyu tatlı olup, gölde kerevit ve 20’ye yakın balık türü yaşar. Gölün en ilgi çekici yönü, kuzeydoğu kıyısındaki her sene 2-3 milyon civârında kuşun geldiği Kuş Cenneti’dir. Burası 1959’da Millî Park sınırları içine alınmıştır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi