MANYETİK KUTUPLAR HAKKINDA BİLGİ


MANYETİK KUTUPLAR HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MANYETİK KUTUPLAR HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MANYETİK KUTUPLAR HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MANYETİK KUTUPLAR HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MANYETİK KUTUPLAR HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Magnetpole (m.pl.), Fr. Poles (m.pl.) magnétiques, İng. Magnetic poles. Yeryüzünde, pusula uçlarının yöneldiği noktalar. Kuzey ve güney olmak üzere iki manyetik kutup mevcuttur. 1965’te yapılan çalışmaların sonucu, kuzey manyetik kutbun, 75,5° kuzey enlemde, 100,5° batı meridyende bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu bölge ise Arktik Okyanusundaki Kanada’ya âit Barthurst Adasının güney kısmına rastlamaktadır. Güneydeki ise 66,5° güney enlemi ve 139,9° doğu meridyeninde bulunmakta, Antarktika’nın Adélie kıyısının açığına düşmektedir. Manyetik kutuplar sâbit olmayıp, zamanla değişirler, seneleleri alan bu peryodik değişimde, bu noktalardan 160 km’yi bulan uzaklaşmalar görülür.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi