Manyetik partikül immünoesey analizörü IVD, yarı otomatik


Manyetik bir partikül saptama sistemini içeren bir immünolojik yöntem kullanarak bir klinik numunede kimyasal ve/veya biyolojik imleyicilerin in vitro olarak kalitatif ve/veya kantitatif belirlenmesinde kullanılması amaçlanan şehir şebekesine (AC akım) bağlı laboratuar aygıtı. Manyetik partikülle işaretlenmiş antijenler veya antikorlar immünolojik olarak bir katı faza bağlanırlar (ör., immünokromatografik test şeridi, mikrotitre tabakları); bağlanan manyetik işaretli hedef maddenin miktarı, ölçüm alanında ortaya çıkan manyetik alanın yoğunluğuyla orantılıdır. Bazı prosedürlerde, ancak hepsinde değil, cihazın kullanımında teknisyen katkısı azaltılmıştır ve otomasyon mevcuttur.