MÂRİYE (RADIYALLAHÜ ANHÂ) HAKKINDA BİLGİ


MÂRİYE (radıyallahü anhâ) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MÂRİYE (radıyallahü anhâ) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MÂRİYE (radıyallahü anhâ) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MÂRİYE (radıyallahü anhâ) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MÂRİYE (radıyallahü anhâ) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Peygamber efendimizin mübârek hanımlarından. Mısır hükümdârı Mukavkıs’tan Peygamber efendimize hediye gönderilmişti. Peygamber efendimizin hizmetçisiyken Müslüman oldu ve Efendimizin nikâhıyla şereflenip hanımlarından oldu. Mısır hükümdârından hediye olarak gönderildiği için nesebi (soyu) ve doğum târihi bilinmemektedir. 637 (H. 16) senesinde hazret-i Ömer zamânında Medîne’de vefât etti.

Peygamber efendimiz, Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret ettikten sonra komşu devlet başkanlarına, İslâmiyete dâvet etmek üzere elçiler ve mektuplar gönderdi. Eshâb-ı kirâmdan Hatîb bin Ebî Belteâ’yı da Mısır hükümdârı Mukavkıs’a elçi gönderdi ve bir mektup yazdırarak İslâm dînine dâvet etti. Mukavkıs, Peygamber efendimizin mektubunu saygıyla açtırdı ve okuttu, fildişinden güzel bir kutu içine kendi eli ile koydu, ağzını mühürleterek özel hizmetçisine teslim etti. Fakat Müslüman olmadı. Mukavkıs, Peygamber efendimize bir mektup yazdırdı, Mâriye ve Sirin isminde iki Câriye, elbise yapımında kullanılacak bir miktar Mısır kumaşı, bir katır ve başka hediyeler gönderdi. Hatîb bin Ebî Belteâ, mektubu ve hediyeleri Medîne’ye getirerek Peygamber efendimize teslim etti. Hediyeler Peygamber efendimiz tarafından kabûl edildi.

Mukavkıs tarafından hediye olarak gönderilen câriyelerden Mâriye (radıyallahü anhâ), Resûlullah’ın sohbetine, güzel konuşmasına, alçak gönüllülüğüne hayran kalıp hemen Müslüman oldu. Sevgili Peygamberimizse, onun bu davranışından ve îmân ederek Müslüman oluşundan çok memnun oldu ve Mâriye’yi (radıyallahü anhâ) kendisine nikâhladı.

Sevgili Peygamberimizin Mâriye’den (radıyallahü anhâ) İbrâhim adında bir oğlu dünyâya geldi. Bu sebeple de Peygamber efendimizin hanımları içinde hazret-i Hadîce’den sonra çocuğu olan ikinci hanımı olma şerefine de kavuştu. Peygamber efendimizin Mâriye’den doğan bu oğlu, Peygamberimizin sağlığında vefât etti.

Mâriye (radıyallahü anhâ) çok sâkin, sessiz ve kendi hâlinde olduğu için, kendisinden hadis rivâyeti olmamıştır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi