MARMARA GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ


MARMARA GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, MARMARA GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, MARMARA GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, MARMARA GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, MARMARA GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Manisa’nın kazâsı Sâlihli’nin kuzeyindeki bir göl. Gölün bulunduğu saha çukur olup, batı ve kuzeyi tepelerle çevrilidir. Doğu kısmı Gediz Ovasına, kuzeybatı kısmı Akhisar Ovasına açık olup, buralardan alüvyon setleriyle ayrılır. Bu durum, Marmara Gölüne set gölü karakterini verir. Gediz çöküntü havzası içinde bulunan gölün seviyesi, Gediz Ovasının seviyesinden daha alçaktır. Derinliği az olan gölün yüzölçümü 44,5 km2dir. Gediz Nehri ile Demrek Deresinden ve kuzeydeki Kum Çayından göle kanallar açılmıştır. Bu kanallar bilhassa ilkbahar sonlarında kabarık olan akarsuların sularını göle taşırlar. Göl kapalı bir çukurda olup, suları tuzludur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi