Matematik Mühendisi mesleği hakkında bilgi


Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapma ve çözüm yollarını geliştime bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Matematik Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Çalıştığı kurumda; ortaya çıkan problemlerin matematiksel modellerini kurmak çözmek ve yorumlamak,

b)      Problemlerin çözümü için yöntemler geliştirmek,

 

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.