Matematikte Ardışık sayılar ödevi ders notları


ARDIŞIK SAYILAR

Belirli bir kurala göre art arda gelen sayı dizilerine ardışık sayılar denir.

 

Ü  n bir tam sayı olmak üzere,

•   Ardışık dört tam sayı sırasıyla;

     n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.

•   Ardışık dört çift sayı sırasıyla;

     2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 dır.

•   Ardışık dört tek sayı sırasıyla;

     2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 dir.

•   Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla;

     3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9 dur.

 

Ardışık Sayıların Toplamı

n  bir sayma sayısı olmak üzere,

•  Ardışık sayma sayılarının toplamı

   

•   Ardışık çift doğal sayıların toplamı

     2 + 4 + 6 + … + (2n) = n(n + 1)

•   Ardışık tek doğal sayıların toplamı

     1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) = n2

 

•   Artış miktarı eşit olan ardışık tam sayıların toplamı

     r : İlk terim

    n : Son terim

    x : Artış miktarı olmak üzere,

 

Ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir.