Matematikte işçi havuz problemleri ödevi çözümleri


İŞÇİ – HAVUZ PROBLEMLERİ

Bir işi;

A işçisi tek başına a saatte,

B işçisi tek başına b saatte,

C işçisi tek başına c saatte

yapabiliyorsa;

• A işçisi 1 saatte işin sını bitirir.

• A ile B birlikte t saatte işin sini bitirir.


• A, B, C birlikte t saatte işin sini bitirir.

   Eğer üçü t saatte işi bitirmiş ise bu ifade 1 e eşittir.

• A işçisi x saat, B işçisi y saat C işçisi z saat çalışarak işi bitiriyorsa,


Ü  Havuz problemleri işçi problemleri gibi çözülür.

Ü  A musluğu havuzun tamamını a saatte doldurabiliyor. Tabanda bulunan B musluğu dolu havuzun tamamını tek başına b saatte boşaltabiliyor olsun.

    Bu iki musluk birlikte bu havuzun t saatte sini doldurur.


•  Bu havuzun dolması için b > a olmalıdır.